คาร์กิลล์ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ ประจำประเทศไทย ดันไทยเป็นศูนย์กลางโภชนาการสัตว์น้ำในเอเชียใต้

บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและสินค้าเพื่อการเกษตร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ คาร์กิลล์ ประจำประเทศไทย หรือ Cargill Technology Application Center ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์น้ำในไทยด้านโภชนาการอาหารสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยศูนย์ฯ แห่งใหม่นี้ได้นำวิธีการดำเนินงานที่ดีที่สุดและความชำนาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลกจากเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำจาก 20 ประเทศ ทั่วโลกมาใช้ ซึ่งศูนย์ฯ ในประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียใต้ และเป็นหนึ่งในศูนย์ฯที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกในการเพาะเลี้ยงกุ้งของ คาร์กิลล์ ซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคฟาร์ม ประมาณ 10 คน ประจำการในปลายปี 2561

มร. แชด กวอเกอร์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ คาร์กิลล์ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมประมงกำลังเฟื่องฟูในภูมิภาคเอเชียเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารประเภทปลา กุ้ง และอาหารทะเลอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้น คาร์กิลล์ ขยายธุรกิจด้านโภชนาการอาหารสัตว์น้ำในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยทางนิเวศ ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อความยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำของคาร์กิลล์ จะเป็นศูนย์เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในการจัดการฟาร์มอย่างครบวงจร มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำในทุกขั้นตอน และสร้างรายได้มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคาร์กิลล์”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ คาร์กิลล์ ประจำประเทศไทย เปิดตัวหลังจากที่มีการเปิดตัวศูนย์ฯในอินเดียไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และศูนย์ฯ ในเวียดนามเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน ตอกย้ำภารกิจของคาร์กิลล์ที่ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยบริษัทมีแผนที่จะเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวอีกแห่งในอินโดนีเซีย ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำในเอเชีย นับรวมทั้งหมด 6 ศูนย์ ได้แก่ ไทย อินเดีย เวียดนาม 2 แห่ง อินโดนีเซีย และจีน

“ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคาร์กิลล์ ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำในเอเชียใต้ เพราะประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค สำหรับการเลี้ยงกุ้งและมีขีดความสามารถที่แข็งแกร่งด้านโภชนาการอาหารสัตว์น้ำ และประเทศไทยถือเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำประจำภูมิภาคเอเชียใต้ของคาร์กิลล์ นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในประเทศไทยและมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง” มร. กวอเกอร์ กล่าว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ คาร์กิลล์ ในประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโภชนาการอาหารสัตว์ (รวมสัตว์บกและสัตว์น้ำ) ที่มีอยู่ใน 25 แห่ง ทั่วโลก และเป็นศูนย์ฯ สำหรับโภชนาการอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะ 12 แห่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ คาร์กิลล์ ประจำประเทศไทย หรือ Cargill Technology Application Center ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านโรงเข้ หลักห้า ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ติดต่อหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-278-7882

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรที่ตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกพริกกะเหรี่ยง และข้าวโพดหวาน
บทความถัดไปมกอช.เดินสายหนุนมาตรฐาน GAP ในสถานศึกษา นำร่องโรงเรียน ในจ.น่าน