เกษตรฯ ดึงเอกชน ร่วมวางระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช สมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย เป็นประธานคณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้คณะทำงานการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิตัล ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกำหนดกรอบการดำเนินงานของระบบขนส่งศูนย์กระจายสินค้า ระบบบริหารคลังสินค้า และพื้นที่ตั้งศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยยุทธศาสตร์พระพิรุณ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะทำงานขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้คณะทำงานการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/ 2561 โดยเชิญคณะทำงานภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไม่ตั้งใจ (สมเกียรติ ผักอร่อย)  บริษัท ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นคณะทำงาน พร้อมด้วยเครือข่ายธุรกิจ BIZ Club Thailand  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมหารือถึงกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ในเรื่องของการวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า และการกำหนดพื้นที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) ให้สัมพันธ์กันครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนของสินค้าในการขนส่ง และศูนย์กระจายสินค้าจะต้องมีที่เก็บสินค้าและมีระบบบริหารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ hardware และระบบ software ซึ่งไม่ใช่แค่คลังสินค้า (Ware House) เท่านั้น โดยที่ประชุมยังหารือถึงหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เช่น สหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ ที่มีศักยภาพ มีความเข็มแข็ง มีความพร้อม จะเชิญเข้าร่วมคณะทำงานนี้ด้วย

การประชุมครั้งนี้ จะวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงกับคณะทำงานอีก 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพัฒนาระบบต้นแบบโครงการและการประชาสัมพันธ์ 2. คณะทำงานระบบเครือข่ายสาขาค้าปลีกและการสนับสนุนเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) 3. คณะทำงานระบบค้าส่งสินค้าเกษตรที่มีนวัตกรรมจับคู่การค้า 4. คณะทำงานส่งเสริมผู้ใช้ตลาดเกษตรดิจิทัล  ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล โดยมุ่งเป้าขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยยุทธศาสตร์พระพิรุณ ที่ทำงานด้วยหลักการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย ค้าปลีก ค้าส่ง และระบบขนส่ง บนแพลตฟอร์ม E-Matching Market (EMM)  ซึ่งเริ่มต้นพัฒนาและสามารถใช้งานได้แล้ว ผ่าน www.DGTFarm.com โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะพัฒนาให้บริการได้บนสมาร์ทโฟน (แอปพลิเคชั่น Hello Trade) ตามยุทธศาสตร์พระพิรุณ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด ปัญหาการกดราคาโดยผู้รับซื้อ และผลผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่รู้จะไปจำหน่ายที่ไหน ซึ่งทำให้สินค้าเกษตรตกต่ำ และเกษตรกรขาดทุน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้มกอช.เดินสายหนุนมาตรฐาน GAP ในสถานศึกษา นำร่องโรงเรียน ในจ.น่าน
บทความถัดไปฉบับเต็ม! เปิดใจ 13 หมูป่า ในรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “ส่งทีมหมูป่ากลับบ้าน”