กิจกรรมค่าย คนรักษ์เล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการค่าย Marine Science Camp ครั้งที่ 2 “ตอน คนรักษ์เล” โดยมีกิจกรรมฐานพิชิตขยะชายหาดราชมงคล ความหลากหลายของระบบนิเวศป่าชายเลนและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น, มหัศจรรย์ของแพลงก์ตอนในป่าชายเลน บทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลาในบริเวณป่าชายเลน การปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล ปลูกโกงกางในใจคน ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

บทความก่อนหน้านี้แชมป์สะพานเหล็กฯ
บทความถัดไปสภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ