สวนละออการ์เด้น พัฒนาไร่นาสวนผสมเพื่อแปรรูป ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรท้องถิ่น สร้างงาน-รายได้ ที่แม่สอด

แม่สอด เป็นอำเภอติดชายแดนกับเมียนมา ปัจจุบัน เป็นเมืองเขตเศรษฐกิจใหม่ที่ทำให้แม่สอดเจริญก้าวหน้าเพราะที่ทำเลทอง จึงทำให้ราคาที่ดินแพงสุดกู่

แม่สอด เป็นอำเภอที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายติดต่อกับพม่า หรือเมียนมา มาช้านาน ชื่อเสียงในด้านธุรกิจมีมากมาย การคมนาคมสะดวกกว่าสมัยก่อนมาก จึงเป็นขุมทองการค้าขาย

สวนละออการ์เด้น หรือสวนแม่ละออ พื้นที่ 116 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบล “แม่กาษา” เลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด ห่างจากสนามบินแม่สอด ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนหมายเลข 105 แม่สอด-แม่สะเรียง ห่างจากตัวอำเภอแม่สอด ราว 8 กิโลเมตร

สำนักงานสวนละออการ์เด้น ตำบลกาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปัจจุบัน สวนละออการ์เด้น ดำเนินงานโดย บริษัท สวนละออ จำกัด มี คุณศิวะ คงตระกูลเทียน เป็นประธานกรรมการ บริหารจัดการสวนโดย คุณไพสิฐ (อั๋น) เอาฬาร

เจ้าของผู้บุกเบิกคือ แม่ละออ เอาฬาร (คงตระกูลเทียน) ได้ล่วงลับไปแล้วเกือบทศวรรษ บรรดาลูกหลานได้พัฒนาสวนอย่างต่อเนื่อง สร้างสวนเกษตรเพื่อส่งเสริมเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเกษตรกรในท้องถิ่นที่บ้านแม่กาษา รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรให้ใช้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง และสินค้าที่ตลาดต้องการ มีผลกำไรกับการลงทุน

นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวเกษตรกรอำเภอแม่สอด ที่คนท้องถิ่นกรุงเทพฯ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทำเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อสร้างโรงงานขนาดเล็กมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรในท้องถิ่น ผู้บริโภคได้ของดีราคาถูกด้วย

คุณแม่ละออ สมัยยังมีชีวิต ขยันตื่นแต่เช้าทำงานร่วมกับพนักงานในสวน มีการประชุมปรึกษาก่อน

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ผู้เขียนและคณะ เคยไปเยี่ยมสวนละออการ์เด้น สมัยคุณแม่ละออยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นชาวอ่างทอง เกิดและเติบโตที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ชอบชีวิตทำสวนผลไม้ มาบุกเบิกที่บ้านแม่กาษากว่า 20 ปีแล้ว เริ่มพื้นที่เล็กๆ และขยับขยายไป เมื่อมีผลผลิตเริ่มได้ผล

กอปรลูกชายคนโต คุณมนตรี คงตระกูลเทียน ทำงานเป็นผู้บริหารที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เห็นว่า บ้านแม่กาษาอยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอแม่สอด อากาศดี อยากให้ครอบครัวมาพักผ่อนทำสวนผลไม้ พืชไร่ พืชสวน และนำเทคโนโลยีและพันธุ์ไม้ได้มาปลูกเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในท้องถิ่นทำเป็นแบบอย่างดูก่อน ทำให้สวนละออการ์เด้น เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ผลไม้ที่ปลูกในสวนละออการ์เด้น อาทิ ชมพู่พันธุ์ใหญ่จากราชบุรี ส้มโอจากนครชัยศรี และมะม่วงนานาพันธุ์ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ซื้อจากทั่วสารทิศในละแวกอำเภอแม่สอด ทำให้สินค้าสวนละออการ์เด้น เป็นที่กล่าวขวัญในกลุ่มชาวบ้านทั่วไป

หลังสิ้นบุญคุณแม่ละออไปแล้ว ลูกหลานได้สืบทอดเจตนารมณ์โดย คุณไพสิฐ เอาฬาร ลูกชายคนเล็กของแม่ละออ ทำหน้าที่ผู้จัดการ สวน

คุณไพสิฐ (อั๋น) เอาฬาร ผู้จัดการโรงสีชุมชน ผลิตข้าวหอมแม่ละออ จำหน่ายจากพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรผลิตและส่งเสริม

คุณไพสิฐ หรือผู้จัดการอั๋น เล่าว่า “หลังจากคุณแม่ลาจากโลกไปแล้ว ผมได้ปรึกษากับพี่ชายคนโต อยากให้สวนละออขยายพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิตให้เกษตรกรท้องถิ่นดู ส่งเสริมให้เป็นสวนตัวอย่าง และรับซื้อคืน จึงได้สร้างโรงสีขนาดเล็ก เป็นโรงสีชุมชนให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาสีไปรับประทาน สวนละออการ์เด้นส่งเสริมปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าวมะลินิล เพื่อกระจายไปให้เกษตรกรปลูก แล้วรับซื้อคืนในราคาที่เป็นธรรมให้เกษตรกรพอใจครับ”

“ตลาดข้าวท้องถิ่นนิยมข้าวหอมมะลิแม่ละออของเรา รวมทั้ง น้ำแร่ธรรมชาติของบริษัทในเครือที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรองแล้ว วางขายในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ มีบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านด้วยครับ สะดวกและปลอดภัย น้ำแร่ธรรมชาติของเราผลิตจากอำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย ได้รับการตอบรับดี โดยเฉพาะภาคกลางและในกรุงเทพฯ ครับ”

ปลูกข้าวหอมแปลงนาสาธิต พันธุ์ข้าวลูกผสมและส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่นได้ราคาดี
น้ำแร่

สวนละออการ์เด้น มีพนักงานซึ่งเป็นคนไทยและเมียนมาที่มาทำงานอย่างถูกต้องกฎหมาย มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรเข้ามาร่วมทำงานอย่างมีเอกภาพ มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน

ก่อนหน้านั้น สวนละออได้ทดลองปลูกยางพาราควบคู่กับปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากภาคใต้ ขณะนี้ผลผลิตยางพาราเริ่มออกมาแล้ว ตามมาด้วยปาล์มน้ำมัน ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านใกล้เคียงหันมาปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

สวนยางพารา สลับสวนปาล์ม ป้อนโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม

ทุกวันนี้ สวนละออ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปได้เข้ามาฝึกงานกันที่สวนละออกันมากขึ้น เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

พื้นที่ 116 ไร่ ของสวนละออ นอกจากปลูกพืชหลากหลายชนิดแล้ว ยังสร้างโรงกลั่นสกัดแปรรูปน้ำมันปาล์มขึ้นมาเพื่อ รองรับตลาดราคาปาล์มสด นำมาสกัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น โดยเน้นขายในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มมีรายได้ที่ดี ไม่ขาดทุน

ปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ที่เหมาะกับการทำกล้วยตากอบ
การผลิตปุ๋ยหมักในสวนละออการ์เด้น

สวนละออ เป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ด้านเกษตรมากมาย เช่น  การทำปุ๋ยหมัก การปลูกกล้วย มะละกอ การทำแป้งวาฟเฟิล (แป้งข้าว แป้งขนม แป้งข้าวเจ้า แป้งกล้วยน้ำว้า) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์หรือผักอวกาศ ชาจิงจูฉ่าย และคุกกี้

เมล่อน เป็นหนึ่งในไม้ผลไฮไลต์ของสวนละออ เนื่องจากเป็นไม้ผลที่มีรสชาติหอม กรอบ อร่อย ถูกใจคนรักเมล่อนทั้งหลาย สั่งจองสินค้าตั้งแต่เมล่อนติดผล ยังไม่ทันเก็บเกี่ยว ซื้อโดยไม่ต่อรองราคา ตามความนิยมว่างั้นเถอะครับ

เมล่อนญี่ปุ่น ผิวตาข่าย เนื้อสีส้ม หวาน หอม กรอบ นุ่มแบบลงตัว

เมล่อนสวนละออ นอกจากรสชาติดีแล้ว สีผลก็สวยน่ารับประทาน ที่นี่ปลูกเมล่อน โดยควบคุมป้องกันโรคแมลง การดูแลเอาใจใส่ของสวนอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นผลไม้ราคาแพงนี้แหละ หลายฟาร์มต่างปลูกและเข้มงวดกันทุกแห่ง

สวนละออปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น ผิวตาข่าย มีเนื้อสีส้ม หวาน หอม กรอบ นุ่มแบบลงตัว  เมล่อนสายพันธุ์ทิเบต ผิวลาย ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์เมล่อนสีทอง ที่มียอดสั่งจองตลอด ส่วนผลไม้ไทยเช่น ทุเรียน มะม่วงไทย ก็ได้รับการสั่งจองจากตลาดจีนเป็นจำนวนมาก

ผลผลิตจากสวนละออการ์เด้น วางจำหน่ายหน้าสวนริมถนนที่เคยโด่งดังสมัยคุณแม่ละออยังมีชีวิตอยู่ หากใครสนใจอยากเยี่ยมชมสวนละออหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของสวนแห่งนี้ สามารถติดต่อกับสวนละออ ได้ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทร. (096) 674-7488 เบอร์น้ำแร่ธรรมชาติเพชรสุวรรณ โทร. (082) 385-3757 (หนุ่ม)

……………………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562

 

UPDATE ข้อมูล 8/6/64