สัมมนา กล้วยหอมทอง-กล้วยน้ำว้า ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน

สัมมนา กล้วยหอมทอง-กล้วยน้ำว้า ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุม หนังสือพิมพ์ข่าวสด

กำหนดการ

08.00 น.           ลงทะเบียน

08.45 น.           คุณเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

09.30-12.00 น. “ผลิตกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า ให้ได้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของตลาด”

คุณณัชคิรากร ดำชมทรัพย์ เกษตรกรปริญญาโท เมืองแปดริ้ว ผู้คลั่งไคล้ในกล้วยน้ำว้า

อาจารย์พัชนี ตุษยะเดช เจ้าของแปลงกล้วยน้ำว้ายักษ์ ใหญ่และดี ตลาดต้องการสูง

คุณสมยศ คำเพ็ง เกษตรกรรุ่นใหม่ เผยเทคนิคง่ายๆ ทำกล้วยหอมทองให้ตลาต่างประเทศ

คุณวิไล ประกอบบุญกุล เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมพื้นที่ปทุมธานี มานานกว่า 30 ปี

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00-16.00 น. “ตลาดกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า ในและต่างประเทศ”

คุณเสาวณี วิเลปะนะ เจ้าของแบรนด์ “คิง ฟรุทส์” กล้วยหอมทอง ส่งออกปีละ 200 ล้าน

คุณศิลาพร สิงหลักษณ์ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู จังหวัดพิษณุโลก ทายาทรุ่นที่ 3 ของธุรกิจกล้วยตากในระดับอุตสาหกรรม

คุณมานะ บุญสร้าง หัวหน้าฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด สหกรณ์ที่ส่งออกกล้วยหอมทองใหญ่ที่สุด

คุณนิชาภา กาเรียน ผู้ค้ากล้วยรายใหญ่ ตลาดไท

ดำเนินรายการโดย คุณเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 600 บาท

ภายในงาน มีชิม ชม ช็อป

– ชิมชาเปลือกกล้วยน้ำว้า

– กล้วยตาก บางกระทุ่ม

– กล้วยน้ำว้ายักษ์!!

– สายพันธุ์กล้วยน้ำว้า

– หน่อกล้วย หลากหลายสายพันธุ์ มีไว้ให้ช็อป

การชำระเงิน

โอนเงิน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 1930239361 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451

หมายเหตุ โทรศัพท์สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่รับสมัคร (ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น) ไม่รับสมัครและชำระเงิน ณ วันสัมมนา

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 Fax (02) 580-2300

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban. Com  www.facebook.com/Technologychaoban/

Mail.rich [email protected]/Line :  NING 100504

 

แผนที่ห้องประชุม หนังสือพิมพ์ข่าวสด