สภาเกษตรกรฯ ขยายผลอนุรักษ์พริกไทยปะเหลียนจากเกษตรกรต้นแบบสู่สถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรฯ ได้ขยายผลความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรต้นแบบไปสู่นักเรียนที่เป็นเยาวชน เพื่อหวังผลการสืบทอดอาชีพและการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคตตามโครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบสู่นักเรียนในสถานศึกษา และจากการติดตามผลการนำองค์ความรู้สู่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เกษตรกรต้นแบบของสภาเกษตรกรอำเภอปะเหลียน นายจรัส บวชชุม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ “พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน” ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นไม่ค่อยมีคนปลูก เกรงจะสูญหาย  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนนั้นรสชาติจะออกสมุนไพรเข้มข้น หอมฉุน เม็ดเล็ก เวลาตำ,บดทำยาแป้งจะน้อย และมีน้ำหนักมากกว่าพริกไทยพันธุ์ทั่วไป ให้ผลผลิตต่อต้น 3 – 4 กิโลกรัม ราคา 500 บ./ กิโลกรัม เด็กนักเรียนที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ให้ความสนใจและสอบถามตลอด มีต้นพันธุ์แจกให้ลองขยายพันธุ์และนำกลับไปให้ผู้ปกครองปลูกขยายพันธุ์ต่อ โดยเกษตรกรในพื้นที่ได้ทำการปลูกจำนวนเกือบ 10,000 ต้นแล้ว และตนเตรียมเสนอขายพ่อค้าจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อขยายตลาดต่อไป

ด้านนายจรัส บวชชุม เกษตรกรต้นแบบ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนนั้นดั้งเดิมเป็นพืชป่า เติบโตได้ดีตามหน้าผา อายุยืนยาวมากสุดที่แปลงปลูกคือ 35 ปี ปัจจุบันประยุกต์ทำแท่งปูนให้เกาะหรือปลูกกับต้นยางพารา ลองกอง มังคุด ทุเรียน ไม่ต้องบำรุงรักษาอาจใส่ปุ๋ยคอก รอบโคนต้นปีละครั้ง ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน ความสูงของต้นจะคุมไม่ให้เกิน 2.5 เมตร เนื่องจากจะเก็บผลผลิตลำบาก สามารถปลูกต่างถิ่นได้ รสชาติไม่เปลี่ยนแต่ผลผลิตอาจไม่เท่ากัน ซึ่งขณะนี้มีปลูกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร เชียงใหม่ และแถวภาคอีสาน ราคาไม่ตก และมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่แปลงจะขายต้นกล้าสนนราคาตั้งแต่ 30 – 100 บ. เมล็ดพันธุ์ 500 บ./กิโลกรัม ส่วนมากลูกค้าจะเป็นหมอสมุนไพรและบริษัทผลิตยา สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง โทร.075 – 570 – 580