เงาะทองเมืองตราด หรือ เงาะสีทอง ผลโตออกดอกติดผลได้ง่าย พื้นที่ปลูกเริ่มขยาย

               เดิมเงาะยอดนิยมของไทยคือ เงาะสีชมพู จากนั้นจึงเป็น เงาะโรงเรียน ครองแชมป์

               ระยะหลังๆ มานี้ เงาะสีทอง เริ่มมีบทบาทมากขึ้น

                เงาะสีทอง ชื่ออย่างเป็นทางการคือ “เงาะทองเมืองตราด” ผสมและคัดเลือกพันธุ์โดย คุณประเสริฐ ชัยกุล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ปี 2541 ซึ่งเป็นเกษตรกรระดับแนวหน้าของจังหวัดตราด

               “เงาะพันธุ์ทองเมืองตราด”…เป็นการผสมระหว่าง เงาะพันธุ์บางยี่ขันกับเงาะพันธุ์โรงเรียน เพราะนำเงาะพันธุ์บางยี่ขันไปติดตาบนต้นเงาะพันธุ์โรงเรียน แล้วนำเมล็ดมาเพาะและคัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีมาปลูกต่อ

                เงาะพันธุ์ทองเมืองตราด เป็นเงาะมีคุณภาพดี ลักษณะผลใหญ่ให้เนื้อมาก เนื้อผลจะแน่น แต่นุ่มกว่าเงาะพันธุ์โรงเรียน กรอบ ล่อน เมล็ดเล็ก เนื้อหวาน เปลือกผลจะมีความหนาเป็นพิเศษ ขนแข็งยาวเหยียดตรง เมื่อสุกแล้วจะไม่มีสีแดงเหมือนเงาะโรงเรียนโดยทั่วไป แต่จะมีสีเหลืองแต้มแดง สามารถเก็บได้นานโดยที่เปลือกไม่ดำ ซึ่งเป็นข้อดีของเงาะพันธุ์เมืองทองตราด อีกทั้งยังเป็นผลไม้ไม่ค่อยแตก สามารถขนส่งได้ไกลๆ และปลูกนอกฤดูได้ผลผลิตดี ในช่วงฤดูฝน ผลจะไม่แตก

                พื้นที่ปลูกเงาะของไทย เงาะสีชมพูลดน้อยลงมาก เงาะโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด

                สำหรับเงาะทองเมืองตราด หรือเงาะสีทอง พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะสามารถทำให้ออกก่อนฤดูได้ง่าย

                  จุดเด่นของ เงาะสีทอง อยู่ที่ทำให้ออกดอกและติดผลง่ายกว่าเงาะโรงเรียน

 

                  ราคาขาย ช่วงผลผลิตออกพร้อมกับเงาะโรงเรียน ราคาเงาะสีทองขายได้ต่ำกว่า 2-3 บาท