กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร อีกหนึ่งของดีเมืองนนท์

การปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของตลาด การปลูกและการดูแลรักษา เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ต้องยอมรับว่า สายพันธุ์กล้วย เป็นประการหลักที่หากผู้ปลูกต้องการให้ได้ผลผลิตได้ราคา ตรงกับความต้องการของตลาด จำเป็นต้องเลือกสายพันธุ์ที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานของสายพันธุ์ มิฉะนั้นแล้ว ผลผลิตที่ได้อาจไม่ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้

คุณสมบูรณ์ จีนจร

ในปี 2552 นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เคยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นพบกล้วยชนิดใหม่ ที่ให้ผลผลิตต่อเครือมาก ผลสวย ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้ขายได้ราคา เรียกกันว่า “กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร” ชื่อเรียกนี้ คุณวิเชียร เนียมจ้อย เจ้าของหน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร บอกว่า ผู้เขียนเนื้อหาเผยแพร่ในครั้งนั้น เป็นผู้ตั้งชื่อให้

คุณสมบูรณ์ กับ กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร เครือใหญ่

แรกเริ่มเดิมที กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร ปลูกและเป็นที่รู้จักเริ่มจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และแพร่กระจายบริเวณปลูกออกไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ใต้ และอีสาน อาจมีภาคตะวันออกด้วยหรือไม่นั้น คุณวิเชียร ไม่ทราบได้ เพราะถึงปัจจุบันปี 2563 ระยะเวลาผ่านไป 11 ปี อาจทำให้หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าโชควิเชียรแพร่หลายออกไปได้อีก

หน่อกล้วยน้ำว้าโชควิเชียร

ปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สวนและบ้านของคุณวิเชียรได้รับผลกระทบอย่างหนัก สวนกล้วยไม้ ซึ่งเป็นพืชหลักที่คุณวิเชียรปลูกจำหน่ายได้รับความเสียหาย รวมทั้งต้นกล้วย หน่อกล้วย ก็ได้รับความเสียหายไปหมดเช่นกัน แต่วิธีหนึ่งที่ช่วยให้กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร ยังคงมีหน่อจากต้นพันธุ์ที่แท้จริง คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งปัจจุบันคุณวิเชียร เลือกวิธีการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว่าโชควิเชียร ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนอุทกภัยปี 2554 จะจมทุกอย่างลงน้ำไปหมด คุณวิเชียร ปั่นตากล้วยน้ำว้าโชควิเชียรไว้ส่วนหนึ่ง บางส่วนจมไปกับน้ำ ส่วนที่เหลือคุณวิเชียรขายให้กับ คุณสมบูรณ์ จีนจร ซึ่งทำสวนมะม่วงอยู่ที่ตำบลดอนใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ปลูกตามแนวร่องสวน ผสมผสานกับมะม่วง

คุณสมบูรณ์ มีแผงค้าเป็นของตนเองที่ปากคลองตลาด แต่สนใจการทำสวน จึงเริ่มจากสวนฝรั่ง แต่ขายทอดไป จากนั้นซื้อสวนส้ม พื้นที่ 32 ไร่ เพียง 2 ปี สวนส้มก็ประสบภาวะขาดทุน ต้องทำลายทิ้ง และเริ่มปลูกมะม่วงแทน มะม่วงที่ได้มาก็เป็นสายพันธุ์โชควิเชียรที่คุณวิเชียรเพาะไว้ ซึ่งเมื่อนำมาเสียบยอดกับมะม่วงฟ้าลั่นเดิมในสวน ทำให้ผลมะม่วงที่ได้ มีรสชาติดี

“ผมนำกล้วยปั่นตามาจากคุณวิเชียร ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย แต่ได้ความรู้จากคุณวิเชียร จึงพยายามทำและก็ได้หน่อกล้วยน้ำว้าโชควิเชียรจากการปั่นตากล้วย นำมาปลูก นอกจากนี้ยังนำหน่อกล้วยน้ำว้าโชควิเชียรจากสวนของพี่สาวคุณวิเชียรอีกจำนวนมาก ซึ่งต้องปลดระวางสวนกล้วย มาปลูกเพิ่มในสวนมะม่วงด้วย

ออกปลี

คุณสมบูรณ์ ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำสวนกล้วยมาก่อน แต่เพราะเสียดายหน่อกล้วยน้ำว้าโชควิเชียร จึงนำไปปลูกกลางระหว่างต้นมะม่วง ในพื้นที่ 25 ไร่ โดยไม่หวังผล แต่หน่อที่ได้จากการปั่นตากล้วย เพียง 13 เดือนก็ตัดเครือได้

ใช้เรือรดน้ำ

เมื่อกล้วยออกเครือ สุก คุณสมบูรณ์ นำไปวางขายที่แผงปากคลองตลาด จากหวีแรกราคา 30 บาท ราคาปัจจุบัน หวีละ 50 บาท เพราะกล้วยมีขนาดพอดี กลม ไส้เหลือง สีเหลืองสวย รสชาติดี กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เป็นกลุ่มที่นำไปใช้ในพิธีกรรม ในบางช่วงได้ราคาสูงถึงหวีละ 60 บาท

จำนวนเครือของกล้วยโชควิเชียร หากไม่นับปลายหัวปลีที่มีหวีเล็กๆ อยู่ นับเฉพาะหวีสมบูรณ์ เคยได้มากที่สุด 12 หวี คุณวิเชียร บอก

เครือที่ตัด รอการจำหน่าย

การดูแลรักษากล้วยภายในสวนมะม่วงของคุณสมบูรณ์ ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษอะไร ปลูกปล่อยตามธรรมชาติ ยกเว้นการทำให้ผลกล้วยสุก สวย สมบูรณ์ หากกล้วยออกเครือให้ผล 5-6 หวี ก็ตัดปลีทิ้ง เพื่อให้ได้กล้วยที่สมบูรณ์ที่สุด หรือหากมีเพลี้ยแป้งกวน ก็ฉีดยายับยั้งการระบาดของเพลี้ยแป้งเท่านั้น ส่วนการให้ปุ๋ย จะทำเมื่อกล้วยออกเครือ ฉีดปุ๋ยเข้าที่กาบกล้วย

ปลีบนต้น

กล้วยโชควิเชียร ที่สวนคุณสมบูรณ์ ปัจจุบันไม่ได้จำหน่ายปลีกแล้ว เพราะปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายส่ง ซึ่งมีร้านค้าขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้ามารับไปขาย นอกจากนี้ ยังมีช่องทางส่งขายไปยังประเทศแคนาดา ที่เปิดกว้างรอรับไม่อั้น

คุณสมบูรณ์ มีวิธีตัดกล้วยอย่างง่าย ผลสวย ได้ราคาตามต้องการ ดังนี้ เมื่อต้นกล้วยสูงประมาณหัวไหล่ ยังไม่ออกเครือ ให้ตัดต้นทิ้ง จากนั้นกล้วยจะแทงใบออกมา 4-5 ใบ และออกเครือตามมาในที่สุด สิ่งที่ได้ คือ กล้วยออกเครือต่ำ เก็บผลผลิตง่าย ขนส่งง่าย ในขณะที่ผลกล้วยยังสวย ขายได้ราคาตามเดิม

เทคนิคการปลูกกล้วย โดยคุณวิเชียร ต้นตำรับกล้วยน้ำว้าโชควิเชียร

ระยะปลูก ใช้ระหว่างต้นระหว่างแถว 3 คูณ 3 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 177 ต้น

หากใช้ระยะปลูก 4 คูณ 4 เมตร จะปลูกได้ 100 ต้น

คุณวิเชียร เคยทดลองปลูกกล้วย หลุมละ 2 ต้น (2 ต้นคู่) แต่ละหลุมห่างกันเล็กน้อย จะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก เช่น ใช้ระบบปลูก 3 คูณ 3 เมตร หากปลูกหลุมละ 2 ต้น จะมีต้นกล้วยมากถึง 354 ต้น หรือ 354 เครือ

หากปลูกระยะ 4 คูณ 4 เมตร จะปลูกกล้วยได้ 200 ต้น หรือ 200 เครือ

กรณีปลูกบนร่องสวนในเขตพื้นที่ภาคกลาง ควรปลูกที่ลาดต่ำที่สุดในร่อง ไม่ควรปลูกบนสันร่องที่ตำแหน่งสูงๆ เนื่องจากปลูกไปได้ระยะหนึ่ง ต้นจะลอยได้ง่าย

เทคนิคตรงนี้ นำไปใช้ได้ทั้งหมด ไม่ว่ากัน

 

…………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565