อดีตช่างเฟอร์นิเจอร์ เมืองพะเยา ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักพื้นบ้านแบบอินทรีย์

คุณนิตย์ เครือน้อย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อดีตช่างเฟอร์นิเจอร์ ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้พื้นที่ปลูกผักพื้นบ้าน เลี้ยงไก่ หมู และปลา สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างดี 

หมูที่เลี้ยงไว้

คุณนิตย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ แต่มาสมัยนี้ผู้คนหันไปใช้เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปจึงไม่มีงานทำ ตอนแรกๆ ได้หันมาปลูกผักบุ้ง แล้วให้น้องนำไปขายที่ตลาด จากนั้นเมื่อตลาดเริ่มโตขึ้น จึงทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน โดยจุดประกายความคิดจากแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้ ใช้พื้นที่นาของตัวเองจำนวน 5 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ที่อยู่อาศัย  1 ส่วน ที่ทำเกษตร 4 ส่วน ใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปลูกพืชแซม เพื่อให้พืชได้เอื้อประโยชน์ต่อกัน และที่สำคัญคือทำเกษตรแบบปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ทำเกษตรแบบผสมผสาน คือ เลี้ยงหมู ไก่ และปลูกผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด เช่น ผักบุ้งจีน พริก มะเขือ ผักชี สะระแหน่ ขึ้นฉ่าย จึงทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอด สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

เก็บผักบุ้งที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่าย
แปลงปลูกพืชผักที่ติดตั้งระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์
เก็บเกี่ยวพืชผักจากแปลงหลากหลาย

ผลผลิตที่ได้ ส่งให้แม่ค้าในหมู่บ้านนำไปจำหน่ายต่อ เฉลี่ยทำรายได้วันละ 500-1,000 บาท สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวตนเองได้เป็นอย่างดี ส่วนการให้น้ำตนเองติดตั้งระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดน้ำด้วย ถึงแม้ช่วงนี้จะประสบกับปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่กิจกรรมการปลูกพืชและจำหน่ายของตนเองไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะอย่างไรทุกคนต้องกินอาหารอยู่แล้ว สมกับคำกล่าวที่ว่า เงินทองของมายา ข้าวปลาอาหารคือของจริง ฉะนั้น ตนเองจึงอยากจะฝากถึงผู้ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้างว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง สามารถทำรายได้ให้พออยู่พอกิน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรมากมาย อาศัยเพียงความขยันก็สามารถที่ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง

…………………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

Update 04/07/2021