“เกษตรอินทรีย์ 459” โครงการดีๆ จาก ธ.ก.ส. เพื่อเกษตรกร ปลดหนี้ สร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้ชีวิต

ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดที่น่ากลัวอย่างไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากขึ้น มีธุรกิจมากมายที่ต้องปิดกิจการลงเพราะพิษโควิด-19 ผู้คนตกงาน ต่างต้องกัดฟันสู้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นอาชีพใหม่ ซึ่งมีอาชีพหนึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาหลายคนมองข้ามและเลือกให้เป็นอาชีพรั้งท้ายที่จะทำคือ อาชีพเกษตร กลับกลายมาเป็นอาชีพที่เข้ามาช่วยกอบกู้และเป็นอาชีพเริ่มต้นใหม่ให้ใครได้อีกหลายคน เพราะอาชีพเกษตรไม่ได้จำกัดการศึกษา ไม่จำกัดฐานะ ทุกคนสามารถเข้าถึงอาชีพนี้ได้ และเมื่อยิ่งมองลึกลงไปแล้ว อาชีพเกษตรคืออาชีพที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้เป็นลำดับต้นๆ ด้วยซ้ำ หากใครยังมองไม่เห็นภาพว่าการเป็นเกษตรกรจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง เชิญพิสูจน์ความจริงได้จากโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ที่ทาง ธ.ก.ส. ได้ริเริ่มโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรให้หลุดพ้นจากหนี้สิน และเพื่อสร้างความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นทั้งในด้านความเป็นอยู่และด้านสุขภาพร่างกาย

คุณประเสริฐ ปิ่นนาค พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จากลูกชาวนาสู่การเป็นพนักงานของ ธ.ก.ส. รวมถึงการมีบทบาทในการส่งเสริมให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนเป็นที่รักของลูกค้า และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 36 ปี ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคุณประเสริฐ มีวิธีการเทคนิคปฏิบัติกับลูกค้าด้วยการเริ่มต้นพัฒนาลูกค้าจากคำถามของลูกค้า เพื่อให้คุณภาพชีวิตลูกค้าดีขึ้นจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

คุณประเสริฐ ปิ่นนาค พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง

โดยคุณประเสริฐ เล่าถึงที่มาของโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ว่า จากการลงพื้นที่มาอย่างยาวนาน ธ.ก.ส. มองเห็นปัญหาสุขภาพของเกษตรกรที่ได้รับพิษสะสมจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และปัญหาภาระหนี้สิน จึงเกิดเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ด้วยมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรมีเสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ลดภาระรายจ่าย ลดภาระหนี้ได้ แม้ไม่มีเงินแต่ต้องมีกิน เพียงเดินจากตัวบ้านสี่ห้าก้าวก็สามารถหาวัตถุดิบ พืชผัก เนื้อสัตว์ มาปรุงอาหารได้แล้ว เป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ รอบบ้านให้เป็นประโยชน์ และใช้เวลาในการผลิตสั้นๆ เพียงไม่เกิน 45 วัน ก็ได้มีของกินโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาจากตลาด รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ บนแนวการพัฒนาฐานรากน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือน โดยเริ่มที่ใช้ปัญหามาพัฒนาให้เกิดปัญญา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาเข้าสู่ปีที่ 3 สามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 ได้มากถึง 4 ศูนย์ และในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆ เพื่อให้โครงการดีๆ อย่างนี้เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคน

ทางด้าน คุณสิริกาญจน์ รุ่งแจ้ง อยู่บ้านเลขที่ 35/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรลูกค้าตัวอย่าง ผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 โดยก่อนหน้านี้คุณสิริกาญจน์ เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบกับปัญหาหนี้สินจากการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาก่อน แต่ลุกขึ้นมาได้ด้วยโครงการเกษตรอินทรีย์ 459

คุณสิริกาญจน์ รุ่งแจ้ง เกษตรกรตัวอย่าง

คุณสิริกาญจน์ บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรว่า เมื่อก่อนตนเองประกอบอาชีพเป็นนักเขียนมานานกว่า 10 ปี มีความสามารถหลากหลายที่นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วยังสามารถทำงานในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิก รวมถึงงานอาร์ตเวิร์กต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นมาตลอด จนกระทั่งเมื่อ 3-4 ปี ที่แล้วต้องประสบกับยุคที่เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพสื่อจากบนกระดาษไปเสพสื่อบนโซเชียลแทน ส่งผลถึงต้นฉบับถูกลดลงจนเกิดปัญหาชีวิตเรื่องของรายจ่าย จึงตัดสินใจกลับบ้าน

“ในช่วงปีแรกของการกลับมาอยู่บ้านพี่ก็ได้ลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านสื่อสิ่งพิมพ์แต่ก็ไปไม่รอด พ่อและแม่เห็นแล้วสงสารและบอกว่าให้หยุดพักไม่ต้องพยายามวิ่งตามสิ่งที่ไกลตัวให้อยู่แบบพอเพียงก็ได้ หลังจากนั้น แม่จึงชวนพี่ทำเกษตร พี่ก็ได้บอกกับแม่ไปว่าจะทำได้อย่างไร พี่ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลย แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไร แม่พอมีความรู้อยู่บ้างจากการที่ได้เข้าไปอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ซึ่งแม่ของพี่เป็นรุ่นแรกของโครงการเริ่มจัดตั้งในปี 59 โครงการนี้ได้เข้ามาช่วยปรับวิธีคิดเรื่องของกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ และหลังจากนั้น พี่จึงมีโอกาสได้เข้าอบรมโครงการเป็นรุ่นที่ 2 แล้วได้กลับมาทดลองปลูกผักข้างบ้าน เริ่มจากทำพื้นที่เล็กๆ และค่อยๆ ขยายทำไปเรื่อยๆ” เจ้าตัวบอก

เกษตรอินทรีย์ 459

คุณสิริกาญจน์ เล่าต่ออีกว่า หลังจากที่เริ่มลงมือทำเกษตรไปทีละก้าว จนเริ่มเกิดความชำนาญและมีความคิดที่อยากจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มแต่เงินทุนไม่พอ จึงตัดสินใจไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อมาขยายพื้นที่การทำเกษตรให้มากขึ้น ซึ่ง ธ.ก.ส. ไม่เพียงแต่ให้เงินทุนสนับสนุน แต่ยังเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ ติดตามผล รวมไปถึงการช่วยหาตลาดด้วย จนทำให้ปัจจุบันนี้สวนของตนเองมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ จากพื้นที่ไม่กี่ตารางวาขยับขยายได้จนถึง 5 ไร่ เลือกปลูกทุกอย่างที่กินได้ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ผักสลัด รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งแนวคิดการทำเกษตรผสมผสานถือว่าตอบโจทย์ชีวิตมากทั้งด้านอาหารและรายได้ที่ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย และนอกจากรายได้จากการขายพืชผักแล้ว ยังมีรายได้ในส่วนของการทำปุ๋ยหมัก ดินเพาะกล้า รวมถึงการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพู เข้ามาเป็นรายได้เสริมอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทุกอย่างกลายเป็นเงินไปหมด และก็ต้องขอบคุณที่ทาง ธ.ก.ส. ได้ทำโครงการที่ดีมากๆ ถ้าไม่มีโครงการนี้ตนเองก็ยังไม่รู้ทิศทางการดำเนินชีวิตว่าจะเดินไปทางไหน แต่เมื่อทาง ธ.ก.ส. เข้ามาโดยที่มีคุณประเสริฐ ปิ่นนาค คอยเข้ามาให้ความรู้ บอกแนวทางตลอดว่าควรไปทิศทางไหน ก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเปรียบเสมือนมีเพื่อนคู่คิดอยู่ข้างกายตลอดเวลา

ผักอินทรีย์คุณภาพเยี่ยม

เกษตรอินทรีย์ 459 โครงการดีๆ
ช่วยเกษตรกรเริ่มต้นชีวิตใหม่

“ต่อไปในอนาคต คนจะตกงานเยอะ อาชีพเกษตรจะเป็นอาชีพแรกที่คนจะเลือกเข้ามา และพี่มองเห็นว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในต้นแบบนั้น การทำเกษตรไม่ยาก ขอแค่รู้ว่าทำอย่างไรให้ได้ผล ซึ่งโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ตอบโจทย์หมดทุกอย่าง เกษตรอินทรีย์ 459 คือชีวิต คือความยั่งยืนในการสร้างแหล่งอาหาร สร้างทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผัก เป็นสัตว์เลี้ยงทำได้หมด เพราะเป็นกระบวนการที่ชัดเจน ถ้าเกษตรกรนอกจากทำนา ทำอาชีพหลักแล้ว หันมาทำเกษตรอินทรีย์ 459 ควบคู่กันไปเขาจะอยู่ได้ ซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นเงินที่เราเอาไปใช้หนี้ได้ เพราะถ้าเราจ่ายอย่างเดียวก็เป็นเงินพอกหางหมู เอาตรงนี้ไปใช้หนี้ใช้สิน ภาระก็เบาลง” คุณสิริกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าอบรมที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 บ้านเต่าไหเหนือ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อ คุณสิริกาญจน์ รุ่งแจ้ง ได้ที่เบอร์โทร. (087) 198-0694

ผักอินทรีย์ 459 เตรียมส่งเข้าห้าง

…………………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563