หนุ่มสุพรรณฯ เลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขายดี โกยยอดขายเดือนละแสน

ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ที่เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดพวกแมลงศัตรูพืช หรือใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชให้ผลิดอกออกผลมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหันมาร่วมรณรงค์งดการใช้สารเคมีขับไล่แมลง โดยเปลี่ยนมา ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้แมลงตัวห้ำ แมลงตัวเบียน หรือการใช้สารสกัดหรือน้ำหมักจากพืชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น น้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน และช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรอีกด้วย

หนุ่มวิศวะ ใจรักอาชีพเกษตร

คุณศราวุธ มะลิชัย หนุ่มวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีหัวใจรักการทำอาชีพการเกษตร เพราะเติบโตในครอบครัวเกษตรกร พ่อแม่และญาติๆ ทำอาชีพชาวนาและเกษตรกร หลังคุณศราวุธเรียนจบมาทำงานด้านวิศวะ รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่ ในโรงงาน หรืองานบริษัท ไม่ใช่กิจการของคนไทย แต่หลอกเอาขยะมาทิ้งบ้านเรา คุณศราวุธ คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้

สนใจเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ

ก่อนหน้านี้ คุณศราวุธ เคยลองผิดลองถูกในการเลี้ยงหนอนนก แต่ท้ายสุดก็ต้องเลิกทำ เพราะหนอนนกชอบอากาศเย็น ไม่เหมาะกับการเลี้ยงในไทย ที่มีสภาพอากาศร้อน ทำให้หนอนนกตายหมด การเลี้ยงไส้เดือน คือ ความคิดแรกที่คุณศราวุธ เชื่อว่าสามารถทำได้จริง สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับพืชสวนไร่นาของตัวเองได้

วันหนึ่ง คุณศราวุธได้อ่านหนังสือเกษตร ได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน จึงเกิดความสนใจและศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยงไส้เดือนอย่างจริงจัง ประกอบกับเขาสนใจเรื่องการทำการเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ไส้เดือนจึงตอบโจทย์ของเขาได้ เพราะไส้เดือน กินอะไรก็ได้ เพราะแหล่งอาหารของไส้เดือน คือ ขยะอินทรีย์

ไส้เดือน เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง สามารถพบในดินได้ทั่วไป ใต้กองใบไม้ หรือมูลสัตว์ ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูง่าย มีโปรตีนอยู่ในตัวมาก ประมาณ 80% ของน้ำหนักตัว คุณศราวุธจึงตัดสินใจเลี้ยงไส้เดือน เพราะสามารถนำมูลไส้เดือนมาใช้บำรุงต้นไม้จะช่วยให้ต้นไม้ เจริญเติบโตแข็งแรง

ใช้มูลวัว เลี้ยงไส้เดือน

คุณศราวุธ ใช้มูลวัวเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือน เนื่องจากมูลวัวแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เมื่อไส้เดือนกินมูลวัวไปแล้วถ่ายออกมาเป็นโปรตีนที่ดีเหมาะสำหรับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพราะมูลของไส้เดือนจะแปรไปตามอาหารที่กินเข้าไป ที่สำคัญไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ชอบกินอาหารมูลสัตว์เคี้ยวเอื้องอยู่แล้ว

การขยายพันธุ์ไส้เดือน

คุณศราวุธ บอกว่า ไส้เดือนเป็นสัตว์ 2 เพศ สามารถขยายพันธุ์ได้เอง สามารถผลิตมูลไส้เดือนออกขายได้เดือนละ 1 ตัน นำมาคัดแยกเกรดได้ 3 เกรด ก่อนนำมาบรรจุใส่ถุงละ 1 กิโลกรัม และถุงขนาด 25 กิโลกรัม ขายเป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน

พัฒนาเครื่องร่อนมูลไส้เดือน

การคัดแยกมูลไส้เดือนนั้น ใช้เครื่องร่อนมูลไส้เดือน ที่ได้คุณภาพมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรเรื่องมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ การนำมูลไส้เดือนบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการคัดแยกมูลของไส้เดือนให้ได้ตามมาตรฐาน

ซึ่งคุณศราวุธ ได้ไอเดียการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวมาจากเครื่องร่อนข้าวเปลือกจากโรงสีข้าว จึงนำมาดัดแปลงและออกแบบให้ช่างผลิตเครื่องร่อนมูลไส้เดือนขึ้นมาใช้งาน ช่วยให้ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศราวุฒิ มะลิชัย “สติฟาร์ม” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 7221 โทร. 085-837-4697


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354

………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564