ฟ้าทะลายโจร ยาดีที่ปลูกเองได้ ปลูกไว้สู้หวัด หวัดใหญ่ สู้ไวรัส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculate (Burm.f) Nees

ชื่ออื่นๆ : ฟ้าทะลาย ฟ้าสะท้าย ขุนโจรห้าร้อย หญ้ากันงู น้ำลายพังพอน เมฆทะลาย ชวงซิมน้อย เจ๊กเกียงฮี่ โชว่เช่า ชวนซิเหลียน

สมุนไพรที่ใช้มามากกว่า 2,000 ปี มีงานวิจัยต้านไวรัสแบบออกฤทธิ์ได้กว้างขวาง (broad spectrum antiviral agent) อยู่ในบัญชียาที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) ให้ใช้ป้องกันและรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หลอดลมอักเสบ และทอนซิลอักเสบ

การปลูก

การเตรียมเมล็ด ควรแช่ด้วยน้ำอุ่น 50-60 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 คืน และห่อผ้าขาวบางไว้อีก 2 คืน ก่อนนำไปหว่าน เตรียมดินด้วยการไถพรวนก่อน สามารถปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆ หรือแปลงเล็กๆ แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ถ้าพื้นที่ค่อนข้างลุ่มต่ำ ควรทำแปลงยกร่องกว้าง 1-2 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร การปลูกทำได้หลายวิธี ปลูกแบบย้ายกล้า โดยการเพาะเมล็ดก่อน ปลูกเป็นแถวเดี่ยวๆ แต่ละหลุมห่างกัน 30-40 เซนติเมตร

ขุดหลุมลึก 8-12 เซนติเมตร รองด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก