การตัดแต่งช่อดอกและช่อผล ลองกอง อย่างถูกวิธี

ลองกอง เป็นไม้ผลที่แตกต่างจากพืชอื่นๆ คือ ออกดอกเป็นช่อตามกิ่งก้าน หรือแม้แต่ลำต้นก็ตาม โดยธรรมชาติลองกองต้นที่สมบูรณ์จะออกช่อในปริมาณมาก ทำให้ผลมีขนาดเล็กและร่วงหล่นเป็นจำนวนมากตามไปด้วย ดังนั้น จำเป็นต้องตัดแต่งช่อดอกให้มีจำนวนพอเหมาะกับความสมบูรณ์ของต้น โดยให้เริ่มตัดแต่งช่อดอกที่มีความตาย 5-10 เซนติเมตร หรือหลังออกช่อแล้ว 3-5 สัปดาห์ เลือกตัดช่อดอกในกิ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เล็กกว่า 2-3 เซนติเมตร ช่อดอกที่ชี้ตั้งขึ้น เรียกง่ายๆ ว่าชี้ฟ้า และช่อดอกที่ไม่สมบูรณ์ออกไป ส่วนกิ่งที่มีขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3-5 เซนติเมตร ให้ไว้เพียง 3-5 ช่อ ก็พอ เมื่อครบ 4 สัปดาห์ หลังดอกในช่อบานแล้วเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ตัดแต่งช่อผลอีกครั้งหนึ่ง โดยตัดช่อที่มีผลร่วงจำนวนมาก ช่อที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีแมลงศัตรูเข้าทำลายแล้วเผา หรือฝังทำลาย จากนั้นบำรุงต้นให้สมบูรณ์ โดยใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17+2 (แมกนีเซียม) สูตรใดสูตรหนึ่งที่หาซื้อได้ในตลาดท้องถิ่น อัตรา 500 กรัม ต่อต้น จะทำให้ผลลองกองสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การผลิตลองกองให้ได้คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวนั้น ทางวิชาการต้องเข้ามาให้คำแนะนำ วิธีทำให้ช่อผลลองกองสะอาด พร้อมบรรจุหีบห่อให้สวยงาม น่ารับประทาน หรือจำหน่ายได้ราคาดีขึ้น ผมขอฝากข้อคิดนี้ไว้ด้วยความนับถือครับ