เกษตรกรร้อยเอ็ด ทำไร่นาสวนผสม รายได้งาม ส่งลูกเรียนจบ ป.โท 2 คน

2 สามีภรรยา ส่งลูกเรียนจบปริญญาโท 2 คน ด้วยการทำไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเหลือ “กิน แจก แลก ขาย” เป็นแปลงต้นแบบที่มีรายได้หลักแสนบาทต่อปี  มีรายได้ รายวัย รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

การเดินทางไปยังฟาร์มแห่งนี้ ถือว่าสะดวกสบาย จากปากทางข้างเทศบาลตำบลหินกอง มีซุ้มประตูบอกว่า “บ้านหนองสระ” ประมาณ 2 กิโลเมตร เข้าไปถึงไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณลุงอ่อนสา-คุณป้านิ่มนวล ชุมวัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 084-826-5759

บนพื้นที่ 6-2-0 ไร่ มีซุ้มทางเข้าเตรียมปลูก ฟัก แฟง ถั่วฝักยาว บวบ แตง ที่นี่บริหารจัดการตามรูปแบบไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ 30-30-30-10 ขุดบ่อน้ำขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 7 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี บ่อขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 7 เมตร อีก 5 บ่อ  มีการเลี้ยงปลา นิล ไน ตะเพียน ปลาจะละเม็ด  ปลาหมอ ปลากะโห้ ปลาดุก

นอกจากนี้ ยังเลี้ยงหมูป่า เป็ด ห่าน ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ตงหวาน มะละกอ เพกา มะนาว มะกรูด มะขามเทศ ขนุน ข่า ตะไคร้ พลูกินหมาก พุทรา กล้วย มะม่วง ผักติ้ว ดอกกระเจียว แตงร้าน เครือหมาน้อย มะระขี้นก ไม้ป่าใช้สอยริมรั้ว ยมหอม ยางนา สามารถสร้างเงินได้แทบทุกตารางนิ้ว

ปี 2546 คุณลุงอ่อนสา-คุณป้านิ่มนวล เริ่มต้นขุดบ่อลึก 7-8 เมตร ตักดินล่างขึ้นมาด้านบน เพราะดินไม่ดี ต้องปรับปรุงดิน ด้วยอินทรียวัตถุ ที่นี่ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่กินได้ “กิน แจก แลก ขาย” หรือ ปลูกไว้กิน เหลือกินจั่งขายเจ้านายมาเก็บเป็นของฝากไผอยากให้เก็บไปกิน อยู่อย่างเอื้ออาทร จุนเจือกันไปตามแบบฉบับคนทุ่งกุลาร้องไห้

ครอบครัวนี้ มีลูก 4 คน มีรายได้จาก “ไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่” ส่งลูกเรียนหนังสือ จบปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 2 คน รับราชการ 3 คน ทำงานบริษัทเอกชน 1 คน

คุณลุงอ่อนสา-คุณป้านิ่มนวล บอกว่า ที่นี่ คือขุมทรัพย์ที่มีอยู่มีกินตลอดชีวิต  เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  วันจันทร์ วันศุกร์ วันเสาร์ เปิดตลาดนัด ชุมชนตำบลหินกอง นำสินค้าทางการเกษตร พืชผัก หน่อไม้ ปลา มะนาว ภายในสวน ไปขาย มีรายได้ ครั้งละ 1,800-2,000 บาท  เฉลี่ยเดือนละ 8,000-10,000 บาท ปีละ 120,000 บาท

บางวันไม่ได้ไปขายของที่ตลาด มีลูกค้าเข้ามาซื้อเป็ด ปลา พืชผักหน้าสวน เกิดรายได้ทุกวัน นอกจากนี้ ยังทำนาปลูกข้าวอีก 70-80 ไร่ ได้ข้าวหอมมะลิ 30-40 ตัน/ปี ขายข้าวได้ปีละ 4-5 แสนบาท มีอาหารจากไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลอดภัยจากสารพิษล้วนๆ คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์  ครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่เป็นคนทุ่งกุลาร้องไห้ ชนะความยากจนด้วย “ศาสตร์พระราชา”

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565