แจกเคล็ดลับดูดินดีที่เหมาะกับการปลูกต้นมะพร้าว!!!

วันนี้เรามาทำความรู้จักดินที่ดีและเหมาะกับการปลูกต้นมะพร้าวกันค่ะ โดยดินที่มีลักษณะดีและเหมาะกับการเพาะปลูกมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชนิดดังนี้

  1. ดินใกล้ฝั่งแม่น้ำ
  2. ดินใกล้ปากน้ำติดทะเลเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูฝน
  3. ดินตามเกาะต่าง ๆ
  4. ดินชายทะเลซึ่งส่วนมากหน้าดินเป็นดินทราย
  5. ดินเลนที่ขุดลอกจากสันดอน
  6. ดินบนคันนา

มะพร้าวเป็นพืชที่ไม่เลือกชนิดดินมากนัก เพียงแต่ต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นที่ที่จะใช้ปลูกโดยสังเกตได้จากพื้นที่ลุ่มพื้นที่ดอน ซึ่งการปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่มต้องยกคันร่องให้สูงพ้นระดับน้ำที่ขังอยู่และให้หลังคันดินที่ยกขึ้นมาสูงกว่าระดับน้ำในฤดูน้ำสูงสุดประมาณ 60 เซนติเมตร เป็นลักษณะคันยาวจึงพอใช้ปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดีนั้นเอง

สำหรับดินดาน เป็นดินที่ชั้นหินแข็งหรือหินดานอยู่ลึกจากผิวดินน้อยกว่า 1 เมตร ไม่ควรใช้ปลูกมะพร้าว เพราะจะไม่ค่อยได้รับผลดี ถ้าจะได้ผลดีก็ต้องลงทุนสูง

สุดท้ายดินดี ไม่ดี หมายถึงดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากหรือน้อยสังเกตได้จากต้นไม้ หรือต้นมะพร้าวที่ขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถ้าต้นไม้เหล่านั้นมีใบเขียวเข้มออกดอกออกผลแสดงว่าดินดี แต่ถ้าหากต้นมะพร้าวหรือต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงนั้นไม่เจริญงอกงาม ควรตรวจสอบดูให้แน่ชัดโดยการเก็บตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์