4 พันธุ์ขนุนยอดฮิต! ตลาดต้องการ ปลูกกินเองก็ดี ปลูกขายก็รุ่ง

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมสนใจจะปลูกขนุน เพราะเห็นว่า ปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูง มีผู้รู้บอกว่าส่งออกจีนอย่างเงียบๆ ขนุนพันธุ์ดีที่น่าปลูกมีพันธุ์อะไรบ้าง แต่ละพันธุ์นั้นมีลักษณะเด่นและด้อยอย่างใด ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ
ณรงค์ศักดิ์ เกิดพิภพ
ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

เนื้อขนุนทองประเสริฐ

ตอบ คุณณรงค์ศักดิ์ เกิดพิภพ

ขนุน บ้านเรามีพันธุ์ดีอยู่หลายพันธุ์ ผมขอแนะนำให้รู้จักเพียง 4 พันธุ์ ดังนี้

พันธุ์ทองประเสริฐ มีทรงต้นสูง โปร่ง ใบกลมใหญ่ ปลายมน สีเขียวเข้ม ให้ผลทะวาย ติดผลเมื่ออายุ 2 ปี อายุเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้ว 140-150 วัน ทรงผลค่อนข้างกลม เปลือกผลสีเขียวถึงเขียวอมน้ำตาล หนามใหญ่ เปลือกบางมาก น้ำหนักผล 12-15 กิโลกรัม ขั้วผลสั้น เนื้อหรือยางสีขาวอมเหลือง เนื้อแน่นและหนา 0.5-0.6 เซนติเมตร ความหวาน 20-27 บริกซ์ ให้เปอร์เซ็นต์เนื้อมาก ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักผล

ขนุนทองประเสริฐ ปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน

พันธุ์ศรีบรรจง ทรงต้นทึบ ใบเล็ก ปลายใบแหลม เปลือกผลสีเขียวเข้ม ออกผลทะวาย เป็นพันธุ์หนัก ให้ผลเมื่ออายุ 5 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 140-145 วัน หลังออกดอก ลักษณะผลกลม เปลือกสีเขียวเข้ม หนามใหญ่ เปลือกหนาปานกลาง น้ำหนักผล 10-15 กิโลกรัม เนื้อสีเหลืองทอง ซังมีน้อย เนื้อหนา กรอบ หนา 1 เซนติเมตร รสหวานจัด วัดได้ 28 บริกซ์ ให้เนื้อผล 40 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์ทองสุดใจ ทรงพุ่มเป็นรูปปิระมิด ใบรี ขอบใบเรียบ ปลายใบมนบิดเล็กน้อย ติดผลดกมาก อายุเก็บเกี่ยว 120-150 วัน หลังออกดอก ผลยาวเรียว เปลือกสีเหลืองอมน้ำตาล หนามสั้นและถี่ ปลายแหลม เปลือกบาง น้ำหนักผล 10-12 กิโลกรัม ขั้วผลยาวปานกลาง ซังมีน้อย เนื้อผลสีเหลืองเข้ม ยวงใหญ่และหนา ความหวาน 18 บริกซ์ ให้เนื้อผล 35-40 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์จำปากรอบ ทรงต้นเตี้ย รูปทรงปิระมิด ใบเล็ก ปลายใบมน เขียวเข้ม ขอบใบไม่บิด เป็นประเภทอายุเบา เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 120-150 วัน หลังออกดอก ผลรูปทรงเรียวยาว เปลือกสีเหลืองอมเขียว หนามสั้น ปลายแหลม น้ำหนักผล 10-25 กิโลกรัม เปลือกหนาปานกลาง มีซังน้อย เนื้อผลหรือยวงสีส้ม ไม่หนา ความหวาน 18 บริกซ์ และให้เนื้อ 30-35 เปอร์เซ็นต์

ตามที่ผมเล่ามา ขนุนทั้ง 4 พันธุ์ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้วทุกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ