เทคนิคการขยายพันธุ์ ต้นไก่ฟ้า

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมสนใจอยากปลูกต้นไก่ฟ้าไว้ชื่นชม แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไร โดยเฉพาะการขยายพันธุ์ ควรใช้วิธีใดจึงจะได้ผลดีตามต้องการ ขอคำแนะนำด้วย

ขอแสดงความนับถือ

วรเวช นิติธนากูล

เลขที่ 152 หมู่ที่ 7 บ้านตามุง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

ตอบ คุณวรเวช นิติธนากูล

ไก่ฟ้า หรือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทุง และไก่แก้ว ก็เรียกกัน เป็นพรรณไม้เลื้อยขนาดกลาง เถาสีเขียว มีความสามารถเลื้อยได้ไกลถึง 3 เมตร ประเภทใบเดี่ยว ลักษณะคล้ายใบโพธิ์ ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร ใบบาง ออกตามข้อสลับกัน ดอก มีรูปร่างคล้ายตัวไก่ หรือนกกระทุง มีลายเส้นเป็นตาข่ายสีม่วงเข้มเกือบทั้งดอก ดอกยาว 10-12 นิ้ว ออกดอกเดี่ยวตามข้อ ไก่ฟ้าออกดอกได้ตลอดทั้งปี นิสัยชอบดินร่วนซุย และชุ่มชื้น ขึ้นได้ดีทั้งสภาพแดดจ้าและร่มรำไร การขยายพันธุ์นิยม วิธีปักชำ กับวิธี เพาะเมล็ด แต่วิธีเพาะเมล็ดบางพันธุ์ทำไม่ได้ เพราะไม่ติดเมล็ด จึงนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำ

เริ่มจากเลือกเถาที่สมบูรณ์ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ให้มีตาหรือข้อติดมาด้วย 2 ตา จุ่มฮอร์โมนเร่งรากทิ้งไว้ให้หมาด ปักลงในถุงเพาะชำที่มีขุยมะพร้าว แช่น้ำพอชื้นเป็นวัสดุเพาะ อัดพอแน่น ใส่ลงในถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ ผูกปากถุง โยงไว้ไม่ให้พับลง ครบ 20-25 วัน รากจะงอกออกมา ทิ้งไว้อีก 30-40 วัน ให้เปิดแง้มปากถุงเล็กน้อย อีก 2-3 ววัน จึงเปิดปากถุงออกหมด นำถุงเพาะชำที่รากงอกแล้วเก็บในโรงเรือน สภาพร่มรำไร ครบอายุ 3-4 เดือน ใช้ปลูกในแปลงได้ ส่วนการเพาะเมล็ด ปฏิบัติเช่นเดียวกับพืชอื่นๆ