ส้มโอพันธุ์ดีมีหลายพันธุ์

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมมีความสนใจเกี่ยวกับส้มโอ ปัจจุบันบ้านเรามีพันธุ์น่าสนใจ และตลาดต้องการ มีพันธุ์อะไรบ้าง และมีลักษณะเด่นอย่างไร ผมขอคำแนะนำจากคุณหมอเกษตรด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ

ทรงวุฒิ อนุวัฒน์วงศ์

จังหวัดลพบุรี

ตอบ คุณทรงวุฒิ อนุวัฒน์วงศ์

ประเทศไทยเรามีส้มโอพันธุ์ดีอยู่หลากหลายพันธุ์ ผมขออนุญาตแนะนำมาให้ทราบบางส่วน

พันธุ์ขาวทองดี เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะผลกลมแป้น หัวมีจีบเล็กน้อย มีขนาดปานกลาง ผนังกลีบสีชมพู เนื้อกุ้งสีชมพู ฉ่ำน้ำ รสหวานสนิท เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนมีนาคม-เมษายน ขายได้ราคาดี

พันธุ์ขาวใหญ่ มีผลกลม ขนาดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-18 เซนติเมตรผนังกลีบสีขาว เนื้อกุ้งไม่แฉะ สีขาวอมเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว ราคาจำหน่ายค่อนข้างดีใกล้เคียงกับพันธุ์ขาวทองดี

พันธุ์ขาวแป้น มีผลกลมแป้น หัวไม่มีจุก มีจีบเล็กน้อย ผลขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-15 เซนติเมตร ผนังกลีบและเนื้อกุ้งสีขาว รสหวานอมเปรี้ยว ให้ผลผลิตสูง

พันธุ์ขาวแตงกวา ผลกลมแป้น ขนาดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 เซนติเมตร ผนังกลีบสีขาว เนื้อกุ้งสีขาวอมเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว เป็นที่ต้องการของตลาด

พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง แหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน ผลมีขนาดปานกลาง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร ผนังกลีบสีขาว เนื้อกุ้งสีน้ำผึ้ง รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ให้ผลดก ขายได้ราคาดี

พันธุ์ขาวพวง แหล่งปลูกอยู่ที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และปราจีนบุรี มีผลกลม ทรงสูงเล็กน้อย หัวจุกมีจีบ ผลขนาดปานกลางถึงใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร ผนังกลีบและเนื้อกุ้งสีขาวอมเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว นิยมใช้ในเทศกาลไหว้เจ้า ราคาค่อนข้างแพง

จะเห็นว่าส้มโอบ้านเรามีหลากหลายสายพันธุ์ เกษตรกรจึงสามารถเลือกปลูกได้ตามความต้องการเพื่อป้อนตลาดท้องถิ่น และมีบางสายพันธุ์มีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็มี