ฝักถั่วลิสงอ่อนนุ่ม ไม่ติดเมล็ด เป็นเพราะเหตุใด

ผมมีปัญหาเมื่อปลูกถั่วลิสงไปแล้ว เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว กลับพบว่า ผลมีขนาดเล็ก และอ่อนนุ่ม ไม่ติดเมล็ด ทำให้ไม่ได้ผลผลิต อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และผมจะแก้ไขอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ

อาการที่เล่ามา เกิดจากคุณสากลปลูกถั่วลิสงในดินที่ขาดแคลเซียมอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ฝักถั่วลิสงที่แข็ง ไม่อ่อนนุ่มนั้น ประกอบด้วย แคลเซียมแพคเตตเป็นส่วนใหญ่ ในโครงสร้างของมันหนีไม่พ้นธาตุแคลเซียมที่มีมากในหินปูน ปูนขาว และเปลือกหอยเผา แล้วบดละเอียด วิธีแก้ไขทำได้โดยใส่ปูนขาวในอัตรา 200-300 กิโลกรัม ต่อไร่ ด้วยวิธีโรยข้างแถว ก่อนต้นถั่วจะออกดอก แล้วกลบโคนต้นให้ปูนขาวอยู่ใกล้ระบบราก และให้ใส่ปูนขาวในอัตราเดียวกันทุกๆ 3 ปี อาการฝักอ่อนนุ่มจะหมดไป

เกร็ดน่ารู้ของถั่วลิสง ถั่วลิสงจะแปลกกว่าถั่วชนิดอื่นๆ คือ หลังผสมเกสรแล้ว ดอกจะแทงเข็ม ภาษาสากลเรียกว่า เพ็ก นำเอาตัวอ่อนลงไปยังพื้นดินบริเวณโคนต้นที่มีความชื้นมากกว่าบริเวณอื่น ดังนั้น ถั่วลิสงจึงให้ผลดีเมื่อปลูกในดินร่วนปนทราย เข็ม 1 อัน จะยาว 12-15 เซนติเมตร ตัวอ่อนปลายเข็มแต่ละอันจะพัฒนาเป็นฝักถั่วลิสง 1 ฝัก น่าอัศจรรย์นะครับ