ศพก.ปราจีน เปิดไอเดียส่องผ่านไลน์ ควบคุมคุณภาพ ผลผลิต

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ชาวสวนทุเรียน ที่จังหวัดปราจีนบุรี ปรับตัวใช้ตลาดนำการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ใช้ตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยอย่างเหมาะสมทำให้เพิ่มมูลค่า รวมทั้งสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สวนผลไม้ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายมนัส ฮวดจึง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทุเรียนของ ศพก. ปราจีนบุรี เป็นทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดี เนื้อแห้ง รสหวานมัน อร่อย

จึงมีลูกค้าขาประจำที่เป็นชาวปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงแวะเวียนมาซื้อผลผลิตถึงสวนทุเรียนที่เก็บจากในสวนจะถูกทำความสะอาดผล และคัดแยกตามความสวยงาม ขนาด และอัตราความแก่ของผลทุเรียนก่อนจำหน่าย ยิ่งใกล้วันที่ทุเรียนจะออกจะมีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมาก และยังสามารถขายได้ในราคาดีกว่าทุเรียนทั่วไปอีกด้วย

“แต่ละปี สามารถสร้างรายได้กว่า 400,000 บาท และยิ่งเมื่อได้เทคโนโลยีเข้ามา ทางกลุ่มก็ปรึกษากันเริ่มใช้แนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียน เพื่อโปรโมตให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย”