สหรัฐฯ นำเข้าสับปะรดไทยเพิ่มขึ้น

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า คาดว่าในปี 2559 ตลาดสินค้าสับปะรดในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ถึง 8% คิดเป็นมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าสับปะรดเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และแคนาดา เป็นต้น โดยสินค้าสับปะรดไทย ที่มีศักยภาพในการทำตลาดในสหรัฐฯ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด

ซึ่งปัจจุบัน สหรัฐฯ นำเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทยมากที่สุด คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59% ตามมาด้วยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่ 25 และ 9% ตามลำดับ ส่วนน้ำสับปะรด สหรัฐฯ นำเข้าน้ำสับปะรดจากไทยเป็นอันดับ 1 เช่นกัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 48% ตามมาด้วยฟิลิปปินส์และคอสตาริกาที่ 18 และ 17% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าอาหารกระป๋องของคนอเมริกันลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความนิยมในการบริโภคสินค้าอาหารปลอดสารพิษและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะในกลุ่มมิลเลนเนียล และกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ส ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ แต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีแนวโน้มหันมาบริโภคสินค้าผักและผลไม้อบแห้ง ที่มีคุณค่าทางอาหารทดแทนขนมขบเคี้ยวมากขึ้น เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการทำตลาดผลไม้อบแห้ง และคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปรูปแบบใหม่ ๆ เช่น คุกกี้ทำจากสับปะรดอบแห้ง หรือ สับปะรดอบแห้งชุบช็อคโกแลต เป็นต้น