จะให้ตกกล้าดำนากันรึ เพราะนี่คือ สนามบิน

สนามบินท่าใหม่  ฐานการบินเพื่อทำฝนเทียมช่วยชาวสวนจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง สภาพก็อย่างที่เห็น

ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรับปากว่าจะช่วย แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า