เรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน กับ กฟผ.

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ชื่อกิจกรรม NONG-MAI SLOW LIFE DIARY “น้องใหม่ สโลว์ไลฟ์ ไดอารี่” ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 จังหวัดน่าน นับว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ความรู้ และยังน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี

โดยจุดประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพาเหล่าผู้โชคดีที่เข้าร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 14 ชีวิต ไปสัมผัสศิลปะของการใช้ชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการทำเกษตร หรือด้านการทำประมงเท่านั้น จริงๆ คำว่าพอเพียงคือพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีและมีความสุข เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ที่จะเข้ามาถึงตัวเรา

คุณฤดีมาศ ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพัฒนาสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จากขวา)

คุณฤดีมาศ ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพัฒนาสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยากปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง เรียนรู้ชีววิถี เรื่องคำสอนของในหลวง นั่นคือนำวิธีคิดมาประกอบกับวิธีทำและปฏิบัติ ในเรื่องของการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของการพึ่งพาตัวเอง ปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์กินในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงนำไปขาย หรือเอาไปแลกกับเพื่อนบ้านสร้างมิตรภาพขึ้นมาได้ และยังกล่าวถึงความสำคัญของจังหวัดน่าน ว่าทำไมต้องมาทำกิจกรรมชีววิถี ที่จังหวัดน่าน เพราะจังหวัดน่านมีความสำคัญกับชีวิตคนไทยมาก แม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา กว่า 44 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดน่านไม่ได้ให้แค่น้ำคนไทย จังหวัดน่านยังให้ไฟฟ้ากับคนไทย น่านเป็นจุดเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่างประเทศลาวมาที่ประเทศไทย ไม่มีน่าน คนภาคกลางก็ขาดไฟขาดน้ำ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราควรมองเห็นความสำคัญของพี่น้องชาวน่าน

เตาต้มเกลือ

นอกจากเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้ว ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศยังได้พาเหล่าผู้โชคดีทั้ง 14 ชีวิต เยี่ยมชมบ่อเกลือโบราณ ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี เรียนรู้สัมผัสถึงวีธีและขั้นตอนต่างๆ ที่กว่าจะมาเป็นเกลือได้ คนสมัยโบราณเขาทำกันอย่างไร หลังจากเยี่ยมชมบ่อเกลือโบราณแล้ว ได้เดินทางต่อไปที่ โครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งนับได้ว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวจังหวัดน่าน ทั้งในเรื่องของปากท้อง การศึกษา ฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่