เรื่องง่ายๆ ที่คุณอาจพลาด! ไม้ผลไม่ออกดอก…อาจเพราะ “รดน้ำ”

บางบ้านปลูกไม้ผลไว้หลายชนิด แต่พบว่าไม้บางชนิดไม่ค่อยผลิดอกออกมาให้เห็น ต้นไม้ที่ไม่มีดอก อย่าหวังว่าจะได้เก็บผลกิน

สาเหตุที่ต้นไม้ไม่ออกดอกนั้น มีปัจจัยหลายประการด้วยกัน

ที่เห็นอยู่ประการหนึ่งคือ เจ้าของมักดูแลดีเกินไป รดน้ำเป็นประจํา เช่น มะม่วง ในช่วงปลายฝนต้นมะม่วงจะสะสมอาหาร เมื่อฝนหยุดจะเตรียมออกดอก หากไปรดน้ำ อาหารจะไม่สมดุล เกิดใบอ่อนออกมาแทนดอก ปีนั้นเลยไม่ติดผล ทางที่ดีควรงดน้ำช่วงปลายฝน

เป็นวิธีการเดียวกับชาวสวนส้ม ชาวสวนชมพู่ จะกักน้ำเพื่อให้ส้มและชมพู่ออกดอก

นอกจากนี้ สาเหตุที่ต้นไม้ไม่ออกดอก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตําแหน่งที่ปลูกมีประชากรหนาแน่นเกินไป เช่น มะม่วงไปซุกอยู่ใต้ต้นขนุน

ใส่ปุ๋ยไม้ผลอย่างไรให้เกิดประโยชน์

ทุกวันนี้มีการแบ่งประเภทปุ๋ยอย่างชัดเจน

แรกสุดคือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ ชิ้นส่วนของพืช รวมทั้งของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อมาเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี ซึ่งมีธาตุอาหารอยู่ 16 ธาตุ ด้วยกัน แต่ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ไนโตรเจน (N) ช่วยบํารุงต้นพืช บํารุงใบ ฟอสฟอรัส (P) ช่วยสร้างดอกแก่ต้นพืช โพแทสเซียม (K) ช่วยปรับปรุงผลผลิตให้หวานและสีสวยขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ มีธาตุอาหารมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วัตถุดิบที่ได้ เช่น ขี้ค้าง คาวมีโพแทสเซียมสูง ใส่แล้วผลไม้มีสีสันสวยงาม รสชาติหวาน

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 25-7-7 ใส่สําหรับบํารุงต้น, สูตร 8-24-24 ใส่ เตรียมให้ต้นออกดอก และสูตร 13-13-21 ให้เมื่อต้นไม้ติดผล ใส่เพื่อปรับปรุง คุณภาพของผลผลิต

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก 31 มี.ค. 2021