กยท. เปิดบ้านต้อนรับบริษัทผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สร้างความเข้าใจการรับรองมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง “การขอรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม” แก่บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม โดยมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มถึงกรณีการขอรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานให้กับบริษัทผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์และช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการนำไปใช้ในงานก่อสร้างถนน ซึ่งหากบริษัทใดที่สามารถผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหลักวิศวกรรมที่คู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เสียสิทธิ์ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ที่กรมบัญชีกลางประกาศไว้

นอกจากนี้ ทาง กยท. ได้ให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและคุณสมบัติน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานในการใช้งานต่อไป รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย