พาณิชย์ลุยตรวจ “มันสำปะหลัง” ส่งออก หวังดันราคาหัวมันสด

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งรัดและติดตามการดำเนินมาตรการช่วยยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังสด โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ในช่วงฤดูกาลที่หัวมันสดออกสู่ตลาดจำนวนมาก ผู้ส่งออกจะต้องมีสต๊อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในครอบครองก่อนการส่งออกในอัตราส่วน 1.5 : 1 นั่นคือ หากต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำนวน 1 ส่วน จะต้องเก็บสต๊อกไว้ในครอบครองก่อนการส่งออกจำนวน 1.5 ส่วน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ได้ดำเนินตามมาตรการดังกล่าวมาแล้ว 1 งวด จากทั้งหมด 4 งวด และขณะนี้ อยู่ในช่วงของการตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของผู้ส่งออกที่ต้องการจะขออนุญาตส่งออกงวดที่ 2 หรือในเดือนก.พ. 2560 นี้

จากการลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในจ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2560 พบว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ผู้ส่งออกต้องจัดหาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมาไว้ในครอบครองก่อนการส่งออก เป็นการดูดซับผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงที่หัวมันสดออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาพบว่า มาตรการยกระดับราคาของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ช่วยพยุงราคาหัวมันสำปะหลังสดไม่ให้ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ อยากฝากไปยังผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นลานมัน และโรงแป้ง ให้รับซื้อหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมด้วย

นายวินิจฉัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังตามแนวชายแดนพบว่าผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และฝั่งกัมพูชาเริ่มแปรรูปมันสำปะหลังเป็นแป้งได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวมันสดในตลาดลดลง ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เพื่อให้มีผลผลิตหัวมันสดเพียงพอต่อการแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆ

ข่าวสดออนไลน์