กรมชลเผย5เขื่อนไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา จะไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการผลิตน้ำประปา กรมชลฯขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรมชลฯ ได้มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2559/60 ให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในแต่ละเขื่อน พบว่ามี 17 เขื่อนที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยการทำฝนหลวงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

“10 เขื่อนใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำนางรอง เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี และเขื่อนบางลาง ซึ่งมี 5 เขื่อนที่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ แต่ไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรได้ คือ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ และเขื่อนปราณบุรี ส่วนอีก 5 เขื่อนที่เหลือประกอบไปด้วย เขื่อนลำนางรอง เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนบางลาง นั้น มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และพืชไร่พืชผัก หรือ พืชใช้น้ำน้อย แต่ไม่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังไ”นายทองเปลวกล่าว

นายทองเปลว กล่าวว่า สำหรับเขื่อนลำตะคอง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียง 87 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 30% ของความจุอ่างฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมาก ต้องวางแผนจัดการน้ำอย่างรัดกุม ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการจัดการชลประทาน (เจเอ็มซี) ของโครงการเขื่อนลำตะคอง ได้ลงมติว่า ให้มีการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคองไม่เกินวันละ 432,000 ลบ.ม. สำหรับอุปโภคบริโภค การผลิตประปา รักษาระบบนิเวศ และรักษาคุณภาพน้ำ ในลำตะคองและลำบริบูรณ์ ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60เท่านั้น

“จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 87 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 30%ของความจุอ่างฯ สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และโดยเฉพาะการส่งน้ำเพื่อผลิตประปา จำนวน 81 แห่ง ที่มีความต้องการใช้น้ำรวมกันทั้งสิ้นวันละประมาณ 213,000 ลูกบาศก์เมตร หากใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนลำตะคอง จะเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 อย่างแน่นอน ดังนั้นทุกฝ่ายควรใช้น้ำอย่างประหยัด” นายทองเปลว กล่าว