นทท.ใช้วันหยุดแห่ขึ้นภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก-สัมผัสความเย็นยามเช้า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวบรรยากาศบนยอดดอยภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางขึ้นไปเพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวและความสวยงามของทะเลหมอกในยามเช้ากันอย่างคึกคัก ท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวเย็นเฉลี่ยที่ 9-18 องศาเซลเซียส ยังส่งผลทำให้มีทะเลหมอกลอยตต่ำในฝั่งของประเทศลาว โดยมีพระอาทิตย์ทอแสงผ่านซอกเขาออกมาให้ชม อย่างสวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ต่างพากันเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นายบันเทิง เครือวงศ์ ประธานสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการท่องเที่ยวในระยะนี้ภูชี้ฟ้ายังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาพักผ่อนเนื่องจากมีสภาพหนาวเย็น ประกอบกับยังมีทะเลหมอกให้ชมโดยมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 300 ถึง 1000 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงจะเป็นปรากฏการณ์ทะเลหมอกไปถึง กลางเดือนหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์