เสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน พาไปชม… มะพร้าวน้ำหอมยุคดิจิตอล

เสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน พาไปชม… มะพร้าวน้ำหอมยุคดิจิตอล   

เสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน “เรียนให้รู้ ดูให้ทำเป็น เด่นทางด้านการตลาด”

ชมกิจการมะพร้าวอย่างครบวงจร ปลูก แปรรูป และช่องทางการจำหน่าย จังหวัดราชบุรี

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

07.00 น.          ออกจาก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

09.00 น.          ถึงสวนเดี่ยว บ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

09.45 น.          เรียนรู้นวัตกรรมมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์กับ “พิทักษ์ พึ่งพเดช” หรือ คุณเดี่ยว วัย 31 ปี เกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวทันยุตดิจิทัล! เจ้าของแบรนด์ “เดี่ยว บ้านแพ้ว” ทำตลาดเองทั้งหมด ไม่ส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง ขายสินค้าผ่านสื่ออนไลน์ และออกงานอีเว้นต์แต่ละครั้ง ลูกค้าเข้าคิวยาว

เรียนรู้…

–   การทำสวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ เก็บผลขายมากกว่า 20,000 ลูกต่อครั้ง

–   นวัตกรรมแปรรูปมะพร้าวให้ได้ผลกำไรสูง เช่น มะพร้าวผง มะพร้าวแก้ว ฯลฯ

–   เทคนิคการขายสินค้า ที่ไม่ง้อพ่อค้าคนกลาง

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.          เดินทางไปสวนมะพร้าวน้ำหอม ของ คุณบวร ศาลาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการปลูกมะพร้าวก้นจีบคุณภาพดี โดยใช้ปุ๋ยสูตรโยกหน้าโยกหลัง สามารถตัดผลมะพร้าวได้ทุก 20 วัน หรือ 18 ครั้ง ต่อปี

– การปลูกขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมก้นจีบ

– เทคนิคการใส่ปุ๋ยและน้ำ ให้มะพร้าวมีผลติดทั้งปีไม่ขาดคอ

– การดูแลป้องกันโรคและแมลงในสวนมะพร้าว

14.30 น.    ชิมไอศกรีมมะพร้าวที่สวนมะพร้าว ของ คุณจรัญ เจริญทรัพย์ ประธานสภายุวเกษตรจังหวัดราชบุรี อดีตคนจน พลิกชีวิตเป็นเศรษฐี มะพร้าวสร้างฐานะ เริ่มจาก 1 ไร่ เป็น 100 ไร่

– จุดเปลี่ยน “มะพร้าวสร้างฐานะ”

– การผลิตมะพร้าวแช่แข็งป้อนตลาดเบเกอรี่

18.00 น.    เดินทางกลับ ถึง กทม. อย่างปลอดภัย

*ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,200 บาท

หมายเหตุ กรณีลูกค้าโอนเงินมาแล้ว ไม่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com หรือ www.facebook.com/Technologychaoban