นกเพชรเมืองจันท์…คว้าถ้วยพระราชทาน ในงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 11 ที่ ม.แม่โจ้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณินโอภาสพัฒนากิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน  ณ สนามแข่งขัน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนนโยบายสมานฉันท์ ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขาชวาเป็นอาชีพ เพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท คือ เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่และนกดาวรุ่ง  ซึ่งมีผู้ส่งนกเขาชวาเสียงทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 200 นก พร้อมกิจกรรมพิเศษนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาชวา และภูมิปัญญาการทำกรงนกที่มากคุณค่า

อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า “นกเขาชวาเสียงนอกจากเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ยังเลี้ยงเพื่อก่อให้เกิดรายได้ เกิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  อาทิ สร้างกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงนก. กลุ่มอาชีพทำกรงนก การแกะสลัก ผลิต จำหน่ายอาหารนก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็ยังได้รับการตอบรับด้วยดีเข่นเคย. ขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขัน  สมาคมนกเขาชวาเสียงแห่งประเทศไทย  สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ ชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การช่วยเหลือการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณชาวชวาวงศ์ทุกท่านที่นำนกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”          นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  นายกสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุนชาวชวาวงศ์มาโดยตลอด นับแต่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนเรื่องการเลี้ยงนกเขา  การส่งเสริมภูมิปัญญาการทำกรงนก  ตลอดจนการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอย่างเป็นทางการ  และครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้ว  นกเขาชวา  นอกจากเป็นนกเศรษฐกิจที่สำคัญ ยังถือเป็นสัตว์สื่อสันติภาพอีกด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สนับสนุนชาวชวาวงศ์อย่างแท้จริง”
สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้

ชนะเลิศประเภทเสียงใหญ่ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้แก่. นกชื่อ เพชรเมืองจันท์. ของคุณสุรศักดิ์ ศรีวิโรจน์สมกุล จังหวัดจันทบุรี

ชนะเลิศประเภทเสียงกลาง ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้แก่. นกชื่อ เพชรเมืองจันท์. ของคุณสุรศักดิ์ ศรีวิโรจน์สมกุล จังหวัดจันทบุรี

ชนะเลิศประเภทเสียงเล็ก ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้แก่. นกชื่อ มหามงคล ของคุณเอกคเดช  สิงหรัตน์ จากหนองจอก. กรุงเทพฯ

ชนะเลิศประเภท นกดาวรุ่ง รับถ้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ นกชื่อ ปลายเพชร  ของคุณมะตันหยง. จังหวัดปัตตานี