ซีพีเอฟ เติมรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ คืนความสุขให้แก่ผู้สูงวัยในสังคม

โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” มีเป้าหมายชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไร้ผู้ดูแล ไม่มีรายได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนปลูกจิตสำนึกความกตัญญู เป็นความร่วมมือของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9

โดยในวันนี้ (4 กันยายน 2562) ผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟจิตอาสาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย นายก อบต.ดอนกระเบื้อง ปลัดตำบลดอนกระเบื้อง กำนัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดอนกระเบื้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และประธานอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลดอนกระเบื้อง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย 2 รายที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน เพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัยรายแรก คุณยายกัลยา เจริญสิน หรือ ยายเตี้ยม วัย 76 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และโรคไต เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ไม่มีลูกหลานดูแล อาศัยอยู่กับพี่สาวและหลานสาวซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง ในสภาพที่อยู่อาศัยเก่า หลังคาบ้านเป็นสังกะสีผุๆ มีรอยรั่วตลอดแนว เวลาที่ฝนตกต้องใช้ถังน้ำและหม้อรองน้ำฝนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้าน สภาพที่นอนเก่าเพราะเปียกน้ำฝน ซีพีเอฟ ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนขอความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยซื้อไม้ทำโครงหลังคาใหม่ และเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งรับเข้าโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ตั้งแต่ปี 2557 ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ป้าอุทัย สนลอย หรือ ป้าทัย อายุ 65 ปี เป็นผู้สูงวัยอีกรายที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย ตั้งแต่ปี 2559 ป้าทัย ป่วยเป็นโรคหอบหืด และต้องทำหน้าที่ช่วยดูแลหลานสาวซึ่งเป็นเด็กพิเศษ มีปัญหาสุขภาพลิ้นหัวใจรั่ว เนื่องจากลูกสาวของป้าทัยสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคภูมิแพ้ง่าย ซึ่งรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการของหลานสาว และเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน จึงหารายได้เพิ่มเติมด้วยการรับจ้างลอกต้นหอมกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีพ่อค้านำมาส่งให้ประมาณ 20 กิโลกรัม ช่วยให้ป้าทัยมีรายได้จากการลอกต้นหอมครั้งละประมาณ 40 บาท

นายชำนาญ หลีล้วน ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลดอนกระเบื้อง กล่าวว่า ซีพีเอฟ เข้ามาดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจของผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี เช่น ในรายของป้าเตี้ยมซึ่งเดิมมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ไม่ยอมไปผ่าตัดเพราะไม่มีเงิน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เข้าไปรักษาตามอาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกวันนี้ป้าเตี้ยมมีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็พบว่าป้าเตี้ยมมีปัญหาสุขภาพทางใจ เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนัก หลังคาบ้านรั่ว เตียงนอนเก่าทรุดโทรม ทางผู้นำชุมชนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากซีพีเอฟที่ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ทั้งหมดและซื้อเตียงใหม่ให้ พร้อมทั้งร่วมมือกับชุมชนซ่อมแซมบ้านให้ป้าเตี้ยมเสร็จภายใน 1 วัน ป้าเตี้ยมดีใจและซึ้งใจมากจนน้ำตาไหล และยังได้รับเงินช่วยเหลือจากซีพีเอฟเดือนละ 2,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น

ด้าน นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุ ช่วยเหลือชุมชน และมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยได้ดำเนินโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่รับความช่วยเหลือรวมมากกว่า 800 ราย

ปัจจุบัน ซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” โดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดือนละ 2,000 บาท ทุกๆ เดือน จนกว่าผู้สูงวัยจะถึงแก่กรรม หรือมีลูกหลานรับไปดูแล โดย ณ สิงหาคม 2562 มีผู้สูงวัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการจำนวน 369 ราย