เจียไต๋ ร่วมใจแพ็กถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ในโครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพนักงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ช่วยกันแพ็กถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2562 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจการเกษตรครบวงจรของประเทศไทย ระดมพนักงานบริษัทฯ แพ็กถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ใน “โครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา” โดยภายในถุงยังชีพ นอกจากอาหารสำเร็จรูปและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้ว ยังบรรจุเมล็ดพันธุ์คุณภาพของเจียไต๋ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน คะน้ายอด ผักบุ้ง และแตงกวา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกและช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย

ด้วยประสบการณ์กว่า 98 ปี ในธุรกิจเกษตร เจียไต๋ยึดมั่นในค่านิยมของบริษัทนั่นคือการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กิจกรรมแพ็คถุงยังชีพ ภายใต้โครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในทุกภาคส่วนของสังคม