กรมชลฯ เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ ภาคเอกชนหนุนช่วยรับซื้อ

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 800 ไร่ นั้น ภาคเอกชนโดยกลุ่มน้ำตาลมิตรผล ประสานงานติดต่อโรงสีไฟกาฬสินธุ์ 3 เข้ามาร่วมส่งเสริมการปลูกและรับซื้อข้าวคุณภาพเพื่อส่งออก และ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตถั่วลิสงโก๋แก่ ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงและรับซื้อป้อนโรงงาน แบ่งปลูกตามฤดู โดยในฤดูฝนจะเน้นปลูกข้าวนาปีเพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นข้าวคุณภาพโดยไม่ปนกับข้าวนาปรัง ส่วนฤดูแล้งหันไปส่งเสริมปลูกถั่วลิสงซึ่งใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง

ด้าน นายสุรชาติ เพ็งมีศรี หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่จัดรูปที่ดินในตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มีทั้งหมดร่วม 3,000 ไร่ รับการจัดรูปที่ดินเรียบร้อยแล้ว 800 ไร่ ที่เหลือ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พยายามเร่งรัดให้เสร็จทันฤดูการผลิตข้าวนาปี 2560

“ที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกข้าวนาปีแล้วทำถั่วลิสงช่วงฤดูแล้งอยู่แล้ว แต่พอมีการจัดรูปที่ดิน มีน้ำสมบูรณ์ก็เลิกปลูกถั่ว หันไปปลูกข้าว ทั้งนาปีและนาปรังง แต่พอราคาข้าวไม่ดี ก็คิดวางแผนปรับการผลิตกลับมาเหมือนเดิม สอดรับกับที่มีนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ มีการส่งเสริมการปลูกและรับประกันราคารับซื้อ เกษตรกรก็มั่นใจยิ่งขึ้น”

สำหรับการถั่วลิสงในฤดูแล้งนี้ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงโก๋แก่ เข้ามาส่งเสริมโดยวางเป้า 100 ไร่ ราคารับซื้อกว่า 30 บาท/กิโลกรัม แต่มีเกษตรกรเข้าร่วม 80 ไร่ เนื่องจากยังฉุกละหุกเรื่องช่วงเวลา เพราะเกษตรกรส่วนหนึ่งเตรียมการปลูกข้าวนาปรังกันบ้างแล้ว แต่ในฤดูนาปี 2560 เป็นต้นไป จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงสีไฟกาฬสินธุ์ 3 มีความต้องการข้าวคุณภาพค่อนข้างมากเพื่อส่งออก

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด