สหกรณ์ชาวสวนยางภาคใต้ ขานรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา

สหกรณ์ชาวสวนยางขานรับนโยบายประกันรายได้ พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่รักษาสัญญา ช่วยซับน้ำตาชาวสวน-คนรับจ้างกรีด ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากยางราคาตกกว่า 1.7 ล้านคน และยกระดับเสถียรภาพราคายางในประเทศแบบยั่งยืน 

​ภายหลังรัฐบาลมีมติให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและลดผลกระทบให้แก่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ นายกิตติธัช ณ วาโย รองผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายดังกล่าวว่า ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ มีสมาชิก 4,000 กว่าคน ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ รวบรวมน้ำยางสดแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน โดยรับซื้อยางประมาณ 500 กว่าตัน/ปี ปัจจุบัน สมาชิกมีความเดือดร้อนจากปัญหายางต่อเนื่อง โครงการประกันรายได้จึงถือเป็นความหวังของเกษตรกร

​นายกิตติธัช กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางในขณะนี้ด้วยว่า ในส่วนของสหกรณ์จะรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 35 – 37 บาท ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ต่ำมาก ส่วนราคาที่รัฐบาลจะประกันให้ ทราบว่าอยู่ที่ราคา 50 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ทำชาวบ้านก็ใจชื้นขึ้น ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการที่หลายฝ่ายอาจมองว่าให้การช่วยเหลือสั้นเกินไป แต่สำหรับตนมองว่าระยะสั้น-ยาว ไม่สำคัญ มาตรการที่ออกมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลในการรักษาสัญญาที่ได้รับปากกับชาวสวนยางไว้ เมื่อความเดือดร้อนของเกษตรกรคลี่คลายลง ก็อยากให้รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อผลักดันเสถียรภาพราคายางให้มั่นคงแบบยั่งยืนขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศจะต้องเดินหน้าควบคู่กันไปด้วย

​“ปัจจุบัน สหกรณ์ไม่ได้หวังพึ่งภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว เราต้องพึ่งตนเองด้วย โดยหันมาเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา สหกรณ์ฯ ได้เช่าพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ปัจจุบัน แปรรูปทั้งยางอัดก้อน ยางอัดก้อน ยางรองส้นเท้าลดแรงกระแทก รองเท้านักเรียนหญิง และรองเท้าแตะ ตรา GROWY จากยาง กก. ละ 40 บาท เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส้นรองเท้าใช้ สามารถขายได้ 350- 400 บาท/คู่ ในขณะที่ใช้น้ำยางเพียง 2 กรัม เท่านั้น ซึ่งผมคิดว่าหากทุกฝ่ายช่วยกันส่งเสริมการใช้ยางในประเทศด้วยการแปรรูปก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับราคายางได้” นายกิตติธัช กล่าว

​ด้าน นางดวงทิพย์ มะณี อายุ 53 ปี เกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางมีความเดือดร้อนมากจากราคายางที่ตกฮวบ แถมยังประสบปัญหาน้ำยางให้ผลผลิตต่ำลง เนื่องจากฝนตกทุกวัน ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้สินตามมา เมื่อทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้ชาวสวนทุกคนก็พากันดีใจ และเฝ้ารอดูว่ารัฐบาลทำจริงหรือไม่ ส่วนราคาที่ประกันรายได้ที่ประกาศ ในส่วนของยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก.นั้น ถือว่ารับได้และทำให้เกษตรกรชาวสวนยางยิ้มออก ทุกวันนี้ขายน้ำยางให้กับสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ ในราคา 38 บาท/กก. วันหนึ่งได้ประมาณ 20 กว่า กก. คิดเป็นรายได้วันละ 700-800 บาทเท่านั้น ถือว่าไม่คุ้ม เพราะต้องแบ่งรายได้กับคนรับจ้างกรีดอีก 50% ของรายได้และขอบคุณรัฐบาลที่รักษาสัญญาในการช่วยเหลือชาวสวนยางในครั้งนี้

 

​ด้าน นายนิด จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กล่าวว่า แม้โครงการประกันรายได้ครั้งนี้จะเป็นเพียงโครงการระยะสั้น แต่ก็ถือว่าช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจชาวสวนยางให้มีกำลังใจขึ้น ปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิก 5,700 ราย รับซื้อสมาชิกอยู่ที่ 37 บาท/กก.ทำให้มีส่วนต่างจากราคาประกันอยู่ 23 บาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ส่วนยางก้อนถ้วยนั้นในพื้นที่จังหวัดตรังไม่ค่อยผลิตอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาราคาในยางประเภทนี้ เนื่องจากสหกรณ์จะรับซื้อเฉพาะน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นดิบรมควันเท่านั้น

​“สำหรับราคาประกันยางแผ่นดิบที่ราคา 60 บาท/กก. ถือว่าเป็นราคาในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะสิ่งที่ชาวสวนยางต้องการในขณะนี้ ขอแค่ให้ราคายางในราคาประกันอย่าต่ำกว่า 60 บาท มิฉะนั้น เกษตรกรจะอยู่ลำบาก อย่างไรก็ตาม นอกจากการดูแลเกษตรกรในระยะสั้นๆ แล้ว อยากให้รัฐบาลวางมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคายางในระยะยาวควบคู่กันด้วย เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง การส่งเสริมการนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น และพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ปัญหาราคายางในครั้งนี้” นายนิด กล่าว

​ด้าน นายสักการะ เที่ยงพึงธรรม ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หากนโยบายดังกล่าวให้การช่วยเหลือทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนและคนกรีด โดยหลักการถือเป็นมาตรการที่ดี แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นก็ตาม ซึ่งระยะยาวเชื่อมั่นว่ารัฐบาลคงมีมาตรการเพิ่มเติมตามมา

​สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด ปัจจุบัน สหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกอยู่ที่ 37 บาท/กก. ในขณะที่รัฐบาลประกันราคาให้ 57 บาท จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากโครงการ 20 บาท/กก. ส่วนราคายางแผ่นดิบ รับซื้ออยู่ที่ 39 บาท/กก. เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม 21 บาท/กก.

สำหรับ โครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 กำหนดราคายางที่ประกันรายได้ ประกอบด้วย ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) 50.00 บาท/กิโลกรัม โดยกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้เป็นยางแห้ง 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน โดย ครม. ได้อนุมัติจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างจากการขายยางเมื่อเทียบกับราคาในโครงการประกันรายได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ รายละไม่เกิน 25 ไร่ จะใช้งบประมาณ 26,627,343,816.59 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ จะใช้งบประมาณ 24,928,133,299.41 บาท และรายละไม่เกิน 15 ไร่ จะใช้งบประมาณ 22,280,417,136.65 บาท