โอท็อปสองแผ่นดินไปขายฝั่งลาว

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เผยว่า ได้ร่วมกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่าง 18-26 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์แสดงสินค้าสะหวัน-ไฮเทค เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามนโยบายของรัฐบาล

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า คาดว่าจะมีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 20,000 คน มียอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

ด้าน นายพอนสะไหม จันสีนา รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้า แขวงสะหวันนะเขต กล่าวว่า แขวงสะหวันนะเขตกับไทย มีการค้าและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ขยายการค้าระหว่างกันมากขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด