ม.แม่โจ้ เพาะ  “เห็ดเผาะ” ได้สำเร็จ  สร้างป่า ลดเผา สร้างรายได้ สลายฝุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมวิจัยและพัฒนาพันธุ์เห็ดป่า ให้การต้อนรับ นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าชมผลการดำเนินงาน โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น  สร้างป่า  สร้างรายได้  สลายฝุ่น” ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้  สลายฝุ่น” เป็นโครงการที่ ทีมงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์เห็ดป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ได้ทำการวิจัยและทดลองจนสามารถเพาะเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) ได้สำเร็จ ได้เห็ดเผาะคุณภาพ  มีรสชาติดี มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) ในป่าธรรมชาติทั่วไป เตรียมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร ลดการเผา ลดฝุ่นควัน ส่งเสริมการดูแลรักษาป่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

บทความก่อนหน้านี้‘ปลาเบญจพรรณ’ อาชีพอิสระ ลงทุนน้อย ผลตอบแทนสูง
บทความถัดไปนกยูง สัตว์ปีกทำเงิน คนฉะเชิงเทรา เพาะสีคามิโอ้แบล็คโชว์เดอร์ เพศเมีย หนึ่งเดียวในประเทศ