ฉลองเปิดตลาดสุขใจครบ 9 ปี สร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ชุมชนเกษตรกรอินทรีย์กว่า 214 ล้านบาท

สวนสามพราน-มูลนิธิสังคมสุขใจ ปลื้มยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลาดสุขใจ 9 ปี โกยรายได้ มากกว่า 214 ล้านบาท ขยายบริการเปิดขายวันธรรมดา เริ่มตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สวนสามพราน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “ครบรอบ 9 ปี ตลาดสุขใจ” พร้อมเปิดแนวคิดการยกระดับตลาดสะท้อนการรวมกลุ่มของเกษตรกรอินทรีย์อย่างเข้มแข็งภายใต้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) การบริหารจัดการตลาดอย่างมีระบบและมีส่วนร่วมและสะท้อนการเติบโตของสังคมอินทรีย์ โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการวัตถุดิบอินทรีย์และการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการ องค์กร ที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีการดำเนินธุรกิจเกื้อกูลสังคม

สามพรานโมเดล เชื่อมโยงห่วงโซ่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของสวนสามพราน นำไปสู่การเปิดตลาดสุขใจ การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Thai Organic Platorm เชื่อมโยงห่วงโซ่อินทรีย์ทั้งระบบและให้ผู้บริโภคเข้าถึงสังคมอินทรีย์ และเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิสังคมสุขใจ

ตลาดสุขใจ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 9 ปี ขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์และราษฎรอาวุโสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิสังคมสุขใจ รายงานถึงความเป็นมาและก้าวสำคัญของตลาดสุขใจ

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เปิดเผยว่า ตลาดสุขใจ เปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันนี้ รวมระยะเวลา 9 ปี มีผู้บริโภคมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสุขใจมากขึ้นทุกปี กว่า 833,000 คน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอินทรีย์  จำนวน 16. กลุ่ม 180 ครอบครัว และชุมชนที่ได้เปิดพื้นที่เข้ามาจำหน่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นเงินหมุนเวียนในตลาดและเป็นรายได้ตรงถึงมือเกษตรกรอินทรีย์และชุมชนตลอดระยะเวลา 9 ปี มากกว่า 214 ล้านบาท

ในปี 2562 ได้มีการปรับพื้นที่ตลาดสุขใจใหม่ นอกจากการปรับขยายพื้นที่ตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งยกกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการจัดสรรพื้นที่เพื่อสะท้อนการทำงานร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรภายใต้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม

“เราปรับพื้นที่บริเวณตลาดสุขใจใหม่ให้เชื่อมโยงกับโชน Patom Organic Village และกิจกรรมในสวนสานพราน ซึ่งมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลเพื่อให้ทุกคนเห็นความเชื่อมโยงของเส้นทางวัตถุดิบและอาหารตั้งแต่ต้นทางการผลิต การแปรรูป มาสู่ผู้บริโภคที่ตลาดสุขใจ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและเห็นการขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งแต่ละร้านจะมีป้ายชื่อกลุ่มเกษตรกร รวมถึงใบประกาศข้อตกลงร่วม (PGS). ของทั้งตลาดสุขใจและของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ขณะนี้มีจำนวนร้านค้าทั้งสิ้น จำนวน 53 ร้าน โดยมีกติกาว่า สินค้าอาหารที่นำมาจำหน่ายในตลาดสุขใจจะต้องมีวัตถุดิบอินทรีย์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป”

ตลาดสุขใจดำเนินนโยบาย Go Green มีการจัดการขยะอย่างครบวงจร และงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดพลาสติก พร้อมส่งเสริมให้ผู้บริโภคนำถุงผ้า ตะกร้า มาช้อปด้วย ตลาดสุขใจเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ปี จากกระแสความนิยมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตลาดสุขใจ จึงเปิดการขายในวันธรรมดาด้วย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ในช่วงแรก จะเปิดการขายเฉพาะศูนย์อาหาร ส่วนขนม ของฝาก เสื้อผ้า และผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีความพร้อม และร้านวิสาหกิจเพื่อสังคมสุขใจออร์แกนิก จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

และเปิดร้านจำหน่ายสินค้า Patom Shop บริเวณตลาดสุขใจ เพื่อให้ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ได้มีแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ ขนม และของฝากที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์จากการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ที่มีการลงพื้นที่ไปทำงานและวางแผนร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และการจัดการผลผลิตให้เกษตรกรรวมทั้งยกระดับคุณค่า ประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับตลาดสุขใจ หรือติดต่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขับคลื่อนสามพรานโมเดล ธุรกิจเกื้อกูลสังคม และการเปิดตลาดสุขใจวันธรรมดาได้ทาง Facebook ตลาดสุขใจ