2 มี.ค.เปิดสวนสาธารณะใหม่ สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อ ‘สิรินธราพฤกษาพรรณ’

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร กทม. และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ หลังเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้แล้ว จะทำให้ กทม.มีสวนสาธารณะทั้งสิ้น 34 แห่ง จากนั้นในเดือนเมษายนนี้ กทม.จะเปิดสวนสาธารณะเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบที่ดินที่นายอุ๋ย จันทร์เฉลิม น้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 3 ไร่ 16 ตารางวา บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย ให้ กทม.จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยทรงให้อนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุด รวมถึงให้อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดิมที่เป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 60 ชนิด จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ต้น อาทิ จันทน์กระพ้อ จัน ละมุดสีดา รวงผึ้ง สารภี กระทิง แก้วเจ้าจอม มะหวด จำปา จำปี สาเก มะตูม ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่า สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ” นางสุวรรณา กล่าว