เพชรบูรณ์ชูอุตฯเกษตร-ท่องเที่ยวรักษ์โลก ในการประชุม LIMEC ครั้งที่ 3 ใน มิ.ย.นี้

วันที่ 2 มีนาคม นายวุฒิชัย โรจน์ทิพย์รัก ประธานกลุ่ม LIMEC เพชรบูรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากมติที่ในที่ประชุมคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC Committee) ครั้งที่ 1 ที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทาง ที่คณะทำงาน LIMEC เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอถึงการจัดการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 (The 3rd LIMEC International Conference) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนราว 300 คน จากประเทศลาว ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน และประเทศไทย

“สำหรับการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร -Agro-Industry และ ท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม – Green Tourism ขณะเดียวกันยังมีการแสดงสินค้าจากแต่ละประเทศของ LIMEC โดยการประชุมและการแสดงสินค้าจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นอกจากนั้นทีมงานการจัดการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 3 ได้นำเสนอ LIMEC Solution Center – ศูนย์ให้บริการครบวงจร LIMEC ซึ่งจะเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้” นายวุฒิชัยกล่าว

นายวุฒิชัยยังกล่าวอีกว่า หลังจากทาง LIMEC Committee ขอให้กลุ่ม LIMEC เพชรบูรณ์ ช่วยจัดโปรแกรมทัวร์พาศึกษาศักยภาพเส้นทางเพชรบูรณ์-ด่านนากระเซ็ง-แก่นท้าว-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ซึ่งเป็น “Third Gateway” ประตูที่ 3 ด่านนากระเซ็ง หลังจากได้ผนวกเส้นทางนี้เพิ่มในแผนที่ LIMEC ใหม่พร้อมประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ทางคณะทำงาน LIMEC เพชรบูรณ์ได้ตอบรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้โอกาสในการออกเทียบเชิญทาง สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมนานาชาติฯครั้งที่ 3 ซึ่ง จ.เพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพ พร้อมพาคณะ LIMEC ในกลุ่ม 5 จังหวัดใช้เส้นทางนี้ เดินทางไปที่ไชยะบุรีและหลวงพระบาง ส่วนวันเวลานั้นทางทีมเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างหารือกันอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าคงไม่เกินปลายเดือนมีนาคมนี้