พิษณุโลกรับลูกกรมปศุสัตว์! เซ็นสั่งปิดสนามชนไก่-ห้ามย้ายสัตว์ปีกสกัดหวัดนกระบาด

วันที่ 2 มีนาคม นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงขณะนี้ มีการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6 ที่ประเทศเมียนมา โดยพบในตลาดค้าสัตว์ปีก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยง และจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในขณะนี้ที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงในหลายพื้นที่ ทำให้มีโอกาสทำให้สัตว์อ่อนแอและป่วยเป็นโรคได้ง่าย เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก อีกทั้ง ทางกรมปศุสัตว์ได้ส่งหนังสือด่วนขอความร่วมมือให้จังหวัดที่มีสนามชนไก่ งดการชนไก่ และให้ปิดสนามชนไก่ไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

“จังหวัดพิษณุโลกจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังเจ้าของสนามชนไก่ให้ปิดสนามชนไก่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าออกพื้นที่ และห้ามเกษตรกรนำเป็ดไปเลี้ยงไล่ทุ่งด้วย” นายธัชชัยกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในเดือนที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดพิษณุโลก พบมีสัตว์ปีกป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ยังหาสาเหตุไม่พบ ส่วนสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ยังไม่มีรายงานว่ามีไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่อย่างใด