พาณิชย์หนุนตลาดเกษตรออนไลน์ เปิดกระดานซื้อ-ขายตรงชาวสวน-พ่อค้าคนกลาง

พาณิชย์เร่งตีปี๊บใช้บริการ “ตลาดสินค้าเกษตร Online” เป็นศูนย์กลางให้พ่อค้า-ผู้บริโภค ติดต่อกับเกษตรกรได้โดยตรง ซึ่งจะมีกระดานซื้อ-ขาย ให้เกษตรกรโพสต์เนื้อหา รูปสินค้า ขณะเดียวกันพ่อค้าก็สามารถโพสต์ขอซื้อสินค้าเกษตรได้ด้วยเช่นกัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน พัฒนาระบบตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับประเทศไทยยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยได้จัดทำเว็บไซต์ ‘ตลาดสินค้าเกษตร Online’ (http://mwsc.dit.go.th) เพื่อให้บริการกับประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นไปที่สินค้าต่างๆ ของเกษตรกร/ชาวบ้านฐานราก/วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผ่านเมนู ‘ตลาดออนไลน์’ ของเว็บไซต์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูรูปสินค้า รายละเอียดพร้อมเงื่อนไขการซื้อ-ขาย ในเว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th โดยคลิกไปที่ ‘ตลาดออนไลน์’ ในเมนูหลัก ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน แต่ถ้าหากเป็นสมาชิกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในสวน ไร่ นา ในบ้าน บนเขาห่างไกล ก็สามารถส่งรูป รายละเอียดสินค้าเงื่อนไขต่างๆ หรือที่เรียกว่า Post สินค้าลงในเว็บไซต์แล้วรอผู้ประกอบการ พ่อค้า หรือผู้บริโภคทั่วไป ที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ ซึ่งหากสนใจหรือต้องการสินค้าก็จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนตกลงซื้อขายส่งมอบสินค้าและบริการนั้น

สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ประมาณการว่ามูลค่าการค้าผ่าน E-commerce ของไทย ปี 2559 ทุกรูปแบบ จะมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าการค้าโตขึ้นอีก 10%

การเสนอซื้อ-เสนอขายสินค้าและบริการ เปิดให้กลุ่มเป้าหมายใช้งานโดยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนลงโฆษณาสินค้าของตนเอง ถึงปัจจุบันมีการโพสต์ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ รวม 217 รายการ แบ่งเป็นการเสนอขาย 202 รายการ เสนอซื้อ 15 รายการ

สินค้าที่มีการโพสต์ อาทิ ผลเสาวรสและน้ำเสาวรส บรรจุขวด เห็ดโคนญี่ปุ่น หน่อกล้วยหอมทอง ข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสด ของจังหวัดบุรีรัมย์ ชาอินคา โคเนื้อเป็นตัว ของจังหวัดน่าน ลูกสุกรขุน ฟางข้าวอัดก้อน ขนมจีนประโดก ของจังหวัดนครราชสีมา เกลือสปาแช่เท้า สบู่เกลือ เกลือสครับสมุนไพร สบู่เหลวสูตรเกลือ ของจังหวัดสมุทรสาคร ไก่พื้นเมืองมีชีวิต นกกระทามีชีวิต หมอนยางพารา จักสานไม้ไผ่ล้อมปากกา ฯลฯ

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด