ก.เกษตรฯเล็งของบ ยกเครื่องตลาดปลาทั่วประเทศ เทียบชั้น’ซึกิจิ’ของญี่ปุ่น

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมนี้ จะเสนอแผนยกระดับองค์การสะพานปลา(อสป.) ต่อพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พิจารณาก่อนเสนอต่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเพื่อของบประมาณในการปรับปรุงท่าเรือและตลาดปลาของอสป.จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ ยกระดับเป็นตลาดสะพานปลากลางเมือง รูปแบบเหมือนตลาดปลาซึกิจิ ในประเทศญี่ปุ่น และเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงของจ.ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางนำเข้า-ส่งออกทูน่า (ฮับทูน่า) ของอาเซียน เนื่องจากประเทศในอาเซียนมองว่าไทยมีศักยภาพมากที่สุด เนื่องจากมีการนำเข้าและส่งออกทูน่าอันดับ 1 ของโลก

“ ไทยถือว่ามีความเข้มแข็งเรื่องอุตสาหกรรมประมง โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงอันดับ 1 ของโลก อาทิ การเป็นผู้นำส่งออกทูน่า อันดับหนึ่งของโลก มีสินค้าประมงสำหรับส่งออกมากกว่าแสนล้านบาทในแต่ละปี จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาท่าเรือ และเชื่อมสัมพันธ์กับอาเซียน โดยยกระดับท่าเรือของ อสป.เป็นท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยว ใช้โมเดลเดียวกับญี่ปุ่น และใช้อสป.เป็นกลไกสำคัญของพัฒนาห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมง ถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูย) ซึ่งสหภาพยุโรป (อียู)ส่งหนังสือได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป และสำนักเกษตรต่างประเทศได้ส่งหนังสือให้กระทรวงเกษตรฯเร่งปรับปรุง อสป.ตั้งแต่ปี 2552เรื่อยมา ” น.ส.ชุติมา กล่าว