ซีพีเอฟ รวมพลังชาวงามวงศ์วาน ในกิจกรรม Big Cleaning Day “CP ร่วมใจ ใส่ใจ พัฒนาตลาดงามวงศ์วาน” สร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Big Cleaning Day “CP ร่วมใจ ใส่ใจ พัฒนาตลาดงามวงศ์วาน” ยกระดับด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของตลาดงามวงศ์วาน เพื่อสนับสนุนความสะอาด ปลอดภัย ในอาหารให้กับคนในชุมชน
Big Cleaning Day “CP ร่วมใจ ใส่ใจ พัฒนาตลาดงามวงศ์วาน” โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี ตลาดงามวงศ์วาน เหล่าพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดตลาดงามวงศ์วาน เพื่อยกระดับการสุขาภิบาลที่ดีของตลาดให้มีความน่าอยู่ และเพิ่มความปลอดภัยอาหารให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวในโอกาสเป็นประธานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “CP ร่วมใจ ใส่ใจ พัฒนาตลาดงามวงศ์วาน” ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ประกอบกิจการของซีพีเอฟ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

“เราได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดตลาด ตลอดจนเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดงามวงศ์วาน และพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ได้ให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นอย่างดี” นางสาวอนรรฆวี กล่าว

พร้อมกันนี้ ซีพี เฟรชมาร์ท ได้นำอาหาร CP เมนูแกง ได้แก่ กะเพราไก่เครื่องใน ต้มข่าไก่ มั่สมั่นไก่ ไก่ผัดพริกแกง และไก่ซอสกระเทียมพริกไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับชาวชุมชน ณ ตลาดงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี