ยุทธการกวาดล้างผักตบชวา! กรุงเก่าไอเดียกระฉูด นำเรือแจกน้ำท่วมพายเก็บผักตบชวา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 มีนาคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนธิกำลังทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น ทหาร และประชาชน เดินหน้าแผนปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อกำจัดผักตบชวาแบบล้างบางให้สิ้นซากไปจากแม่น้ำลำคลอง โดยนำร่องที่แม่น้ำเจ้าพระยา ตรงท่าน้ำหน้าพระราชวังบางปะอิน เขตตำบลบ้านเลน อ.บางปะอิน เพื่อสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการกำจัดผักตบชวาอย่างจริงจัง ด้วยผักตบชวามีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว เฉลี่ยจาก 1 ต้นเป็น 2,500 ต้น ภายในเวลา 1 ปีเท่านั้น

ทั้งนี้ นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เปิดเผยว่า กำหนดการทำงานไว้ 3 ขั้นตอน คือ 1.ให้ท้องถิ่นใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ลงตักและจัดเก็บผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่กว่า 30 แห่งใน 18 ตำบลของอำเภอให้หมด 2.มีการวางทุ่นปากคลองและท้ายคลอง รวมถึงเขตรอยต่อของตำบลและหมู่บ้าน เพื่อป้องกันผักตบชวาไหลตามน้ำไปมา และให้แต่ละหมู่บ้านช่วยกันเก็บที่ยังตกค้างในพื้นที่ และ 3.ให้ทุกหมู่บ้านรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอบางปะอินเสนอให้ท้องถิ่นและหมู่บ้านต่างๆ นำเรือที่เคยแจกตอนน้ำท่วมไปกว่า 1 พันลำ ออกมาใช้ในช่วงนี้ เพื่อเป็นพลังมดในการพายเรือออกเก็บผักตบชวาในชุมชนของตนเอง