นบข.อนุมัติขายข้าวรัฐ1.35 ล้านตัน มี.ค.-เม.ย.ระบายอีกป้อนอุตฯอาหารสัตว์-พลังงาน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติขายข้าวในสต็อกรัฐบาล 1.35 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 13,200 ล้านบาท จากที่เสนอซื้อ 2.03 ล้านตัน  และคิดเป็น 47% ของปริมาณที่เปิดประมูลครั้งล่าสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ปริมาณ  2.86 ล้านตัน โดยราคาเสนอซื้อข้าวขาวเฉลี่ยตันละ 9,450 บาท ข้าวหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 10,000 บาท  แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 7.45 แสนตัน ข้าวขาว 5% ปริมาณ 4.79 แสนตัน  ทั้งนี้ ข้าวที่เหลือจากประมูลครั้งนี้จะเปิดประมูลต่อไป

นอกจากนี้ นบข.เห็นชอบในหลักการให้เปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐอีก 3.66 ล้านตัน สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยจะชี้แจงเงื่อนไขการประมูล(ทีโออาร์) วันที่ 10 มีนาคม 2560 เปิดให้เอกชนยื่นซองเอกสารคุณสมบัติวันที่ 20 มีนาคม และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 23 มีนาคมนี้  ซึ่งประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด จำนวน 278 คลัง ใน 39 จังหวัด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อน ปลายข้าว เป็นต้น และเห็นชอบนำข้าวเสื่อมคุณภาพที่เหลือในสต็อกอีก 1 ล้านตัน เปิดประมูลเข้าอุตสาหกรรมพลังงาน ในเดือนเมษายน

ทั้งนี้ การเปิดระบายต่อเนื่องเพื่อให้เป็นตามเป้าหมายระบายข้าวให้หมดสต็อกรัฐในปีนี้ ซึ่งเหลืออีก 6.5 ล้านตัน จากที่รัฐบาลชุดนี้ระบายไปแล้ว 10.11 ล้านตัน มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 ส่วนส่งออกข้าวของไทย ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 6 มีนาคม 2560 ส่งออกแล้ว 1.99 ล้านตัน มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท แง่ปริมาณลดลง 2% และมูลค่าลดลง 5% แต่ยังคงทั้งปีส่งออก 10 ล้านตัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือปัญหาภัยแล้ง