ชาวบ้านต้อนวัวควายลงหากินบนพื้นดินที่ตื้นเขินในเขื่อนลำตะคอง หลังน้ำในเขื่อนลดลงต่อเนื่อง เหลือ 21%

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ยังคงลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 21% ของความจุเขื่อน ซึ่งทางเขื่อนลำตะคองได้ประกาศงดส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ทั้งหมดจำนวนกว่า 150,000 ไร่ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณเขื่อนลำตะคองเหลืออยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลให้บรรยากาศบริเวณเขื่อนลำตะคองในช่วงนี้ มีฝูงนกจำนวนมากบินลงไปหากินบนพื้นที่ดินที่ตื้นเขินที่โผล่อยู่ภายในเขื่อน ขณะเดียวกันชาวบ้านบริเวณใกล้เขื่อนลำตะคองก็ได้ต้อนวัวควายเดินลงไปหากินหญ้าที่ขึ้นอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ดินที่น้ำลดด้วย

ทั้งนี้เขื่อนลำตะคอง เป็นเขื่อนหลักที่ผลิตน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนได้ไม่เกินวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น เพื่อปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองให้เพียงพอไปจนถึงฤดูฝนนี้