เลี้ยงวัวขุนบราห์มันแดง ด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 งานง่ายๆ ซื้อมาขายไป สร้างรายได้งดงาม

เดินทางผ่านเส้นทางอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม –ผ่านบ้านหนองห้าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  เห็นกองฟางอัดฟ่อนกองเรียงราย น่าสนใจจึงแวะ ลงทักมาย คุณวันชัย มีหวายหลึม บ้านเลขที่ 89 ม.7 บ้านหนองห้าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เขากำลังนั่งตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านเพื่อเป็นอาหารวัว

คุณวันชัย นำเดินชมไปพื้นที่เลี้ยงโคขุน หลังบ้าน แบบขังในโรงเรือนโล่งดูสะอาด มีรางน้ำ รางอาหาร เกลือแร่ห้อยไว้ให้วัวเลียเป็นอาหารเสริม วัวหนุ่มสาวที่กำลงซุกซน ยื่นหัวออกมาเพื่อรับอาหารที่เจ้าของนำมาให้ เป็นงานง่ายๆสร้างรายได้ที่งดงาม เพราะนาข้าวเพียง 6 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแน่นอน เลี้ยงโคขุนสามารถสร้างเงินหมุนเวียนได้อย่างน้อยเดือนละ 2-3 หมื่น แบบซื้อมาขายไป

คุณวันชัย เดินนำดูเครื่องจักร พ่วงรถไถนาเดินตาม ส่งแรงมายังเครื่องบด สับหญ้าเนเปียร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง เพราะญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 หญ้าสดคุณภาพสูงของอาหารประจำวัน แต่ต้นใหญ่ แข็ง ต้องบด อัด สับ ให้วัวกิน ทำให้วัวเจริญเติบโตดีมากๆ  เครื่องบดอัก สับ หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ตามท้องตลาดทั่วไป ราคา 25,000-30,000 บาท แต่เครื่องบดอัด สับหญ้าเนปียร์ ปากช่อง 1 ของคุณวันชัย ราคา 4,000 บาท  ลักษณะเครื่อง เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม กว้าง 1 คืบ ยาว 2 คืบ ต่อแกนกลางเพื่อใช้เป็นแรงเหวี่ยง ให้กลไกเครื่องสับทำงาน แรงขับเคลื่อน คือ เครื่องยนต์รถไถนาเดินตามนั่นเอง

คุณวันชัย บอกว่า เป็นเรื่องที่ต้องเผยแพร่ให้ชาวคาวบอยที่รักการเลี้ยง “วัว” ให้ทราบและเป็นเครื่องทุ่นแรงในการสร้างรายได้จากการเลี้ยงวัว ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่กินเพียงหญ้าแล้วให้เนื้อหนังมังสา ตัวใหญ่ ตลาดมีความต้องการสูง คือการเลี้ยงวัว  ครอบครัวตนเองอยู่ดีมีสุข ด้วยความพอเพียง น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่ครอบครัว ให้เดินตามวิถีพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นำหลักวิชาการ มีคุณธรรม  กิน แจก แลก ขาย หรือ สู่การกินอิ่มนอนอุ่นทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข ครับ