สหกรณ์นำสินค้ามาตรฐานกว่า 1,000 รายการ ขายผ่านระบบออนไลน์ พร้อมบริการส่งถึงบ้าน

ขบวนการสหกรณ์ไทยขานรับนโยบายรัฐบาล  ดันสินค้าสหกรณ์ส่งทั่วไทย ต้านภัย covid-19  นำสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และสินค้าประมง กว่า 1,000 รายการ มาจำหน่ายโดยประชาชนไม่ต้องออกจากบ้าน โดยผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมีบริการรับส่งถึงบ้าน

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อข้าวสาร อาหารแห้งไปเก็บไว้บริโภคระหว่างอาศัยอยู่ในบ้านพัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรในทุกจังหวัดกว่า 1,300 แห่ง ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ และมีบริการรับส่งถึงที่บ้าน  สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่าย เป็นสินค้าของสหกรณ์การเกษตร และสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) จำนวนกว่า 1,000 รายการ เป็นสินค้าที่มีกรรมวิธีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย อาทิ ข้าวสารคุณภาพจากแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศจากทุ่งกุลาร้องไห้ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด ข้าวหอมมะลิจากทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เนื้อโคขุนคุณภาพส่งออกจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร  กล้วยหอมทองจากสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภท  ไข่ไก่ นมพร้อมดื่ม น้ำดื่ม สินค้าเกษตร/ประมงแปรรูป ผักผลไม้ และอาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม สมุนไพร พืชผัก ผลไม้และแปรรูป สินค้าปศุสัตว์และแปรรูป  สินค้าประมงและแปรรูป  เครื่องดื่ม

นอกจากการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์แล้ว  สหกรณ์ยังมีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ซึ่งมีสหกรณ์ต่างๆ เป็นเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ อีก 120 แห่ง  สำหรับในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล สามารถติดต่อได้ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ในต่างจังหวัด สามารถติดต่อศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด จ.บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จ.แพร่  สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จ.พิษณุโลก   ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด จ.สิงห์บุรี  สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี  สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด สุราษฎร์ธานี  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จ.ยะลา  สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง หรือสหกรณ์ใกล้บ้านท่าน โดยทุกสหกรณ์เป็นเครือข่ายกัน สามารถติดต่อและส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้ในราคายุติธรรม

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น Co-op Click หรือ www.co-opclick.com ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์รถแท็กซี่ Smart Taxi ได้เปิดบริการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งโดยรถแท็กซี่ถึงหน้าบ้าน ในส่วนของผู้ประกอบการเอกชน หรือร้านค้าต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งสินค้าของสหกรณ์หรือสินค้าของกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ สามารถติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งมีสหกรณ์หลายแห่งแปรรูปข้าวสารและเก็บสต็อกไว้พร้อมส่งจำหน่ายได้ทันที  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ผู้ผลิตได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th หรือ  www.coopshopth.com