ซีพีเอฟ ปล่อยตู้ไก่สดมาตรฐาน QS ขบวนปฐมฤกษ์ไปเยอรมนี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ฤกษ์ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่ส่งไปประเทศเยอรมนีเป็นล็อตแรก หลังจากที่กระบวนการผลิตไก่ของบริษัทได้รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยหรือ QS Standard จากประเทศเยอรมนี นับเป็นบริษัทแรกของไทย และเป็นบริษัทเดียวนอกกลุ่มสหภาพยุโรป ที่ได้มาตรฐานการผลิตระดับสูงของโลก ตอกย้ำคุณภาพและความปลอดภัยไก่ซีพีเอฟได้มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป (อียู) อย่างต่อเนื่อง

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ กล่าวในพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเนื้อไก่ไปเยอรมนีว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อไก่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก รวมทั้งสหภาพยุโรปนำเข้าไก่จากซีพีเอฟตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ล่าสุด ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองมาตรฐาน QS จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุรภาพ (Quality) เพื่อความปลอดภัย (Safety) สำหรับการบริโภค นับเป็นมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยอาหารในกลุ่มผู้บริโภคชาวเยอรมัน

ปัจจุบันได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคแพร่หลายยิ่งขึ้นในหลายประเทศแถบยุโรป เนื่องจากมาตรฐาน QS เป็นมาตรฐานขั้นสูง มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก เน้นกระบวนการผลิตที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในระดับสูงต่อตัวสินค้า ส่งผลให้ได้รับยอดสั่งซื้อจากลูกค้าจากเยอรมนีและอียูเพิ่มขึ้น โดยครั้งนี้ทำการส่งออกไก่สดไปเยอรมนีในปริมาณ 23,000 กิโลกรัม และตลอดทั้งปี 2560 คาดว่า ซีพีเอฟ จะมีเป้าส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไปกลุ่ม EU รวมประมาณ 7 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท

“มาตรฐาน QS จะช่วยให้สร้างความมั่นใจให้คนไทยได้ในอีกระดับหนึ่งว่า ผู้บริโภคชาวไทยได้บริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ CP ที่ผ่านกระบวนการการผลิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ในระดับเดียวกับชาวเยอรมันและสหภาพยุโรปด้วย “นายวีรชัยกล่าวว่า การได้รับมาตรฐาน QS จะช่วยให้มียอดสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าชาวเยอรมนีและ EU เพิ่มมากขึ้น” นายวีรชัยกล่าว

มาตรฐาน QS มีระบบการติดตามตรวจสอบที่เข้มงวด มีการควบคุมเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มอย่างปลอดภัยตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต้องปราศจากเชื้อ Salmonella ตลอดจนมีระบบตรวจสอบคุณภาพไก่มีชีวิตส่งมอบโรงงาน ซึ่งในกระบวนการผลิตไก่เนื้อของซีพีเอฟที่ดำเนินการมาตลอดมีความสอดคล้องกับมาตรฐานนี้อยุ่แล้ว ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามหลัก Animal welfare และ Animal health และยังร่วมกับกรมปศุสัตว์ พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบคอมพาร์ทเม้นท์ (Compartment) ป้องกันโรคไข้หวัดนก ตามหลักการของ OIE ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าวจะเชื่อโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ Feed Farm และ Food ตลอดจนบริษัทผู้นำเข้า ร้านจำหน่ายสินค้าปลีกและส่งในประเทศเยอรมนี รวมถึงประเทศปลายทางอื่นๆ ตลอดจนมีข้อปฏิบัติที่ถูกออกแบบให้มีความจำเพาะต่อหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนสัมพันธ์ต่อการผลิตอาหาร ภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยทางอาหารสูงสุดต่อผู้บริโภค และข้อปฏิบัติที่ QS กำหนดขึ้นนี้ จะถูกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานตรวจสอบ รวมทั้งตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสินค้าในทุกห่วงโซ่การผลิต ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผลิต ภายใต้มาตรฐาน QS ทั้งหมดมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง