“สยามคูโบต้า” ผลิตตู้ความดันลบ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ 18 โรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณจิรกานต์ ไชยนา ผู้จัดการส่วนผลิตรถไถ นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตั้ง “ตู้ความดันลบ” (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแห่งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ พร้อมด้วยทีมคณะแพทย์รับมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KUBOTA On Your Side ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสยามคูโบต้าดำเนินการผลิตจำนวน 23 ตู้ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีความต้องการใช้งานจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตู้ความดันลบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 18 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่

 1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี
 2. โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 3. โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
 5. โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 6. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 7. โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราช จังหวัดกาญจนบุรี
 9. โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 10. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 11. โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 12. โรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง
 13. โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
 14. โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 15. โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 16. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
 17. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 18. โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

……………………………………………

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่